Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o zwiększeniu o blisko 5 mln złotych dofinansowania projektu pn. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego wartość wyniesie teraz blisko 299 mln złotych, z czego 178,5 mln złotych stanowią środki unijne. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk podpisali dziś aneks do umowy na realizację tej inwestycji.

 Zależy nam, aby ta inwestycja powstała jak najszybciej, dzięki niej Lublin i całe województwo zyskają nowoczesny i funkcjonalny dworzec, z którego wszyscy będziemy dumni – powiedział Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.

 Będzie to największe centrum komunikacyjne w regionie, adresowane do obsługi różnych środków transportu, w tym również komunikacji miejskiej. Wspólnie z Panem Marszałkiem działamy dla dobra Lubelskiego – dodał Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego to kluczowy i jeden z większych projektów z udziałem środków unijnych realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego i Miasto Lublin w obecnej perspektywie finansowej. Umowa o dofinansowanie, została podpisana 24 września 2020 roku. Obecnie projekt jest w początkowej fazie realizacji: trwają prace obejmujące wykup gruntów, a także pierwsze roboty budowlane. Do końca tego roku planowana jest kontynuacja prac związanych z wykupem gruntów oraz robotami budowlanymi, w tym drogowymi. W efekcie w Lublinie powstanie multimodalny węzeł komunikacji publicznej, integrujący system transportu wewnętrznego miasta i województwa z transportem regionalnym i dalekobieżnym. Co więcej, poprzez zwiększenie przewozów komunikacji publicznej, zastosowane rozwiązania w projekcie pozwolą na zmniejszenie emisji CO2 i emisji pyłu do atmosfery.

Nowy Dworzec Metropolitalny powstanie pomiędzy ul. Młyńską, Gazową i Dworcową, gdzie utworzone zostaną obiekty obsługowe i administracyjne, tj. hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne i punkty informacyjne. Co ważne, budynek został zaprojektowany jako budynek inteligentny z wyposażeniem funkcjonalnym, tj. instalacje elektryczne, teletechniczne, przyłącza, czy windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, pod budynkiem powstanie parking podziemny dla 174 samochodów, dach budynku będzie pełnił funkcję tarasu spacerowego obsadzonego zielenią, a specjalny system odzyskiwania deszczówki zapewni wodę do podlewania roślin i do celów sanitarnych. Projekt przewiduje budowę m.in. peronów odjazdowych, stanowisk do tymczasowego parkowania, czy ładowania elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej, a także wiaty nad peronami i stacje ładowarek i trakcji.

Zadania w projekcie obejmą także rozbudowę ul. Krochmalnej i Cukrowniczej (przebudowa skrzyżowań, budowa dróg z zatokami postojowymi dla autobusów i busów, budowa chodników, ścieżek rowerowych, czy montaż oświetlenia i monitoringu). Rozbudowana zostanie także ulica Gazowa, 1-go Maja, Pocztowa, Dworcowa, Młyńska, Stadionowa, Kunickiego i Rondo Sportowców. W tym rejonie powstanie więcej miejsc postojowych, nowe chodniki, ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną skrzyżowania, a także powstaną miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystów. Warto dodać, że przedłużony zostanie odcinek drogi od ul Gazowej do Młyńskiej i przedłużona zostanie trasa od ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Piłsudskiego.

Inwestycja jest projektem strategicznym, złożonym w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

(fot. UMWL, źródło UMWL)

Tags: , , ,