Od 26 czerwca br. (sobota) będą obowiązywać wakacyjne rozkłady jazdy. Bazę do ich tworzenia stanowiły ubiegłoroczne rozkłady wakacyjne, uwzględniające sezon urlopowy i wakacyjny, a tym samym zmniejszone zapotrzebowanie.

Dodatkowo, w związku z wdrożeniem kolejnego etapu odmrażania gospodarki i zniesieniem limitów  w komunikacji miejskiej, przywrócona zostaje funkcjonalność ciepłego guzika i przystanków na żądanie, a wydzielone specjalne strefy w pojazdach zostają zdemontowane. Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w pojazdach.

Szczegóły zmian poniżej:

1. Częstotliwość kursowania

– Główne linie komunikacyjne takie jak: 17, 26, 31, 57, 150, 151, 158 i 159 będą kursowały w dzień powszedni co 20 minut (do tej pory linie nr 17, 26, 31, 57 i 150 kursowały co 15 minut, linia nr 151 i 158 w szczycie co 10 minut, a poza co 20 minut, linia 159 w szczycie co 15 minut, a poza co 20 minut).

– Zmniejszenie częstotliwości kursowania w dzień powszedni nastąpi również na liniach: 4, 11, 12, 13, 16 i 29.
– Zawieszeniu ulega linia nr 922.
– W weekendy kursowanie komunikacji miejskiej zostaje utrzymane na dotychczasowym poziomie, z wyjątkiem linii 21, która będzie kursować według nowego rozkładu jazdy oraz linii 54 i 154, które nie będą funkcjonować w soboty, niedziele i dni świąteczne.

2. Zmiany tras linii

Wydłużenie tras wybranych linii:
– 1, 15, 21, 37, 40, N1 – … – Diamentowa – Romera – Nałkowskich – Żeglarska
– 7 – … Grygowej – al. Witosa – Doświadczalna – Franczaka „Lalka” – Felin Kalinówka

3. Wzmocnienie obsługi Zalewu Zemborzyckiego

linie: 1 i 21 – w soboty, niedziele i dni świąteczne wybrane kursy skierowane do pętli Dąbrowa

linia 6 – w niedziele i dni świąteczne wybrane kursy wydłużone do pętli Żeglarska

linia 8 – zwiększenie liczby kursów w soboty, niedziele i dni świąteczne

linia 15 – przez cały tydzień wybrane kursy skierowane do pętli Dąbrowa

linia 25 – zwiększenie liczby kursów w niedziele i dni świąteczne

4. Komunikacja nocna

W okresie wakacyjnym linie nocne N1, N2 i N3 będą kursowały tak jak obecnie czyli dwa razy w tygodniu (noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) z częstotliwością co 60 minut.

5. Zmiana nazwy przystanku

Dotychczasowy zespół przystankowy „Żeglarska” otrzymuje nazwę „Zalewskiego”.

6. Zmiany w limitach

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki, zniesione zostają limity w pojazdach komunikacji miejskiej – możliwe jest 100% obłożenia autobusów i trolejbusów. W dalszym ciągu, w trakcie podróży, pasażerowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.

7. Przywrócenie funkcjonalności ciepłego guzika i przystanków na żądanie, zniesienie stref buforowych w pojazdach

Przywrócona zostaje funkcjonalność ciepłego guzika i przystanków na żądanie. Dodatkowo wydzielone specjalne strefy w pojazdach zostają zdemontowane.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło ZTM Lublin)

Tags: , ,