Od dnia 15 maja br. (sobota) Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wprowadza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

1/Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 17, 26, 31, 57 i 150 do 15 minut w dzień powszedni w godzinach 6:30 – 17:00 (dotychczas linie kursowały co 20 minut).

2/ Przydzielenie większej liczby pojazdów przegubowych do obsługi głównych linii trolejbusowych.

3/ Obsługa komunikacyjna Zalewu Zemborzyckiego:
– w soboty i dni świąteczne wydłużenie wybranych kursów linii nr 15 do Dąbrowy i skierowanie do obsługi pojazdów przegubowych,
– w soboty i dni świąteczne skierowanie do obsługi linii nr 8 i 40 pojazdów przegubowych.

4/ Zmiany w liniach podmiejskich
– zawieszenie kursowania linii nr 24 w soboty i dni świąteczne (na wniosek Wójta Gminy Niemce),
– zmniejszenie liczby kursów linii nr 17 do/z Głuszczyzny we wszystkie dni tygodnia (na wniosek Wójta Gminy Głusk),
– modyfikacja godzin kursowania linii nr 52 w sobotę (w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Wólka).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r., od 15 maja 2021 r. zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, niemniej należy zachować dystans społeczny.

Pamiętajmy, że w pojazdach komunikacji miejskiej w dalszym ciągu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Dodatkowo zmianie ulegają także  limity pasażerów w pojazdach. Od 15 maja br. dopuszczalna liczba osób w pojeździe to 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać niezajęta. Stosowne oznaczenia w pojazdach, dotyczące dopuszczalnej liczby pasażerów w konkretnym pojeździe, zostaną zmodyfikowane.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło ZTM Lublin)

Tags: , , , ,