12 października ruszyła kolejna odsłona konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską. Dzięki inicjatywie aż 60 000 młodych obywateli Unii Europejskiej może liczyć na bezpłatny bilet Interrail umożliwiający podróż na połączeniach oferowanych przez europejskich przewoźników kolejowych.

Pierwsza edycja DiscoverEU odbyła się w 2018 r., od tego czasu w ramach programu nagrodzonych zostało 70 000 nastolatków spośród 350 000 zgłoszonych. Dla aż 66% z nich, była to pierwsza zagraniczna podróż w życiu. Program ma na celu wzmocnienie w uczestnikach wartości europejskich i poczucia wspólnoty oraz zwiększenie kompetencji takich jak samodzielność, umiejętności językowe, łatwość adaptacji i organizacji. Podróż z biletem Interrail jest również szansą na zapoznanie się z transportem kolejowym w Europie, bilet otwiera bowiem drogę do aż 40 000 destynacji na całym kontynencie.

Aby zdobyć bilet należy wypełnić formularz i odpowiedzieć na kilka pytań z ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej i inicjatywach jakie UE kieruje do młodych osób. Aplikacje przyjmowane są do 26 października do godz. 12:00. Kontakt z innymi uczestnikami programu umożliwia grupa na Facebooku #DiscoverEU official Facebook Groupotwiera się w nowym oknie, dzięki której poznanie rówieśników podróżujących w podobnym miejscu i czasie staje się łatwiejsze.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie udział wziąć mogą osoby urodzone między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2003 r. i posiadające obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Program skierowany jest do osiemnastolatków, ale w tym roku wyjątkowo zgłaszać mogą się również osoby mające 19 i 20 lat, ponieważ w związku z pandemią i utrudnieniami w podróży, poprzednie edycje DiscoverEU nie mogły odbyć się zgodnie z planem.

Podróżować możesz samodzielnie lub w grupie do 5 osób. W przypadku chęci podróżowania w grupie aplikację złożyć powinien najpierw lider grupy a następnie udostępnić pozostałym kod otrzymany po zarejestrowaniu zgłoszenia. Członkowie grupy będą musieli użyć tego kodu, aby dołączyć do założonej grupy online.

Jak wziąć udział w konkursie?

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: DiscoverEU | European Youth Portal (europa.eu)otwiera się w nowym oknie.

Zgłoszenie składa się z kilku etapów.

W pierwszym kroku, aby zweryfikować czy kwalifikujesz się do konkursu, poproszony zostaniesz o podanie daty urodzenia i obywatelstwa. Po wyrażeniu odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zasady konkursu, będziesz musiał wskazać czy planujesz podróżować sam/sama, czy w grupie.

Przeprowadzona zostanie weryfikacja Twojego adresu e-mail. Sprawdzenie poprawności jest istotne, ponieważ w późniejszych etapach całość komunikacji będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Następnie zaproszony zostaniesz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać swoje dane osobowe: narodowość, datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, region i numer dokumentu tożsamości lub paszportu. Młodzi ludzie o ograniczonej sprawności ruchowej i/lub niepełnosprawni będą mieli możliwość wskazania tutaj swoich szczególnych potrzeb.

Po wypełnieniu danych osobowych należy uzupełnić quiz składający się z 5 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej oraz o jej inicjatywach skierowanych do młodych ludzi. Na koniec należy odpowiedzieć na otwarte pytanie dodatkowe.

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji na temat swoich planów podróży (tj., kiedy planujesz rozpocząć podróż, czy po raz pierwszy będziesz podróżować sam, czego chciałbyś się nauczyć dzięki temu doświadczeniu, w jaki sposób sfinansujesz swoją podróż i skąd dowiedziałeś się o inicjatywie DiscoverEU). Informacje podane w tej sekcji nie są wiążące i nie będą miały żadnego wpływu na proces selekcji. Będą służyć wyłącznie do celów statystycznych i informacyjnych dla Komisji Europejskiej w celu ulepszenia inicjatywy DiscoverEU. 

Po złożeniu wniosku otrzymasz wiadomość potwierdzającą zgłoszenie, która będzie zawierać informację o rejestracji wniosku, kod wniosku oraz harmonogram przekazania decyzji o przyznaniu nagrody.

Co mogę wygrać?

Do wyboru są dwie formy biletu Interrail, pierwsza elastyczna i umożliwiająca dokonywanie zmian w trakcie podróży, druga z ustalonym dokładnym planem podróży i rezerwacjami miejsc dokonanymi z wyprzedzeniem przez dedykowanego operatora. Podróżować będzie można w terminie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Z elastycznym biletem Interrail Global Pass będziesz mógł podróżować po wszystkich krajach Unii Europejskiej przez określoną liczbę dni w okresie 1 miesiąca. W jednym dniu podróży możesz podróżować dowolną liczbą pociągów. Terminy podróży pozostają elastyczne, ale po rozpoczęciu wybranego pierwszego dnia podróży, Twój bilet ważny będzie przez jeden miesiąc. Datę początkową można zmienić w dowolnym momencie przed rozpoczęciem danego dnia (00:00 CET). W ramach biletu Global Pass można odbyć również dwie podróże w kraju zamieszkania tzw. „Wyjazd” i „Powrót” pozwalające na podróż między miejscem zamieszkania a granicą, portem lotniczym lub morskim. Z Wyjazdu i Powrotu można skorzystać również w trakcie trwania ważności biletu, nie musi to być pierwsza i ostatnia podróż.

W przypadku biletów z ustalonym wcześniej planem podróży, należy wybrać konkretne daty, które nie będą mogły zostać zmienione po wysłaniu formularza rezerwacji. Liczba krajów, które można odwiedzić w ramach tej opcji jest ograniczona do 2. Dlatego też opcja ta może okazać się nieodpowiednia, jeśli chcesz odwiedzić kilka krajów. I odwrotnie, jeśli zdecydujesz się odwiedzić tylko jeden kraj, opcja podróży ze stałym planem jest dobrym rozwiązaniem. Wybór biletu z ustalonym planem podróży, nie będzie wymagał od Ciebie ponoszenia dodatkowych kosztów rezerwacji miejsc, ale istnieje w tym zakresie limit budżetowy (258 EUR).

Jak wybierani będą zwycięzcy?

Komisja Europejska uszereguje kandydatów według narodowości na podstawie odpowiedzi udzielonych przez nich na pytania quizowe i pytanie dodatkowe. Liczba biletów przysługujących nastolatkom z danego kraju jest proporcjonalna do liczby ludności tego kraju w stosunku do pozostałych krajów UE.

Informacje o otrzymaniu biletu wysyłane będą na podane w aplikacji adresy e-mail. W przypadku trafienia na listę rezerwową, szansa na zdobycie nagrody wciąż istnieje. W przypadku rezygnacji z biletu innych laureatów, bilety zostaną przekazane kolejnym osobom z listy rezerwowej.

Jak mogę skorzystać z biletu?

Bilety Interrail Global Pass dostępne będą w formie biletów mobilnych tzw. mPassów. Umożliwiają one bardziej elastyczną podróż, zarządzaną z poziomu aplikacji Rail Planner App. Aplikację możesz bezpłatnie pobrać na telefon z systemem iOS lub Android. Po wprowadzeniu w niej kodu biletu oraz podaniu wymaganych danych takich jak imię, nazwisko i nr paszportu lub dowodu osobistego uzyskasz dostęp do swojego biletu Interrail.

Po utworzeniu wycieczki podpiętej do Twojego biletu, będziesz mógł aktywować bilet poprzez określenie daty rozpoczęcia podróży, czyli jej pierwszego dnia. Bilet będzie ważny przez 1 miesiąc od tej daty. Dzień ten może zostać zmieniony w każdym momencie przed jego rozpoczęciem. Aby móc skorzystać z biletu w pociągu, musisz wyszukać interesujące Cię połączenie i dodać je do swojego biletu. Dzięki temu, możliwe będzie wygenerowanie kodu dla każdego dnia, w którym zamierzasz podróżować pociągiem. Kod ten będzie ważny dla wszystkich zaplanowanych na ten dzień połączeń i będzie podlegał kontroli przez konduktora. Aby skorzystać z aplikacji i zarządzać swoim biletem potrzebne jest połączenie online, aplikacja wymaga łączenia się z Internetem co najmniej raz na 72 godziny.

Czy bilet obejmuje rezerwacje miejsc w pociągach?

Koszt rezerwacji miejsc nie jest uwzględniony w bilecie. Rezerwacja miejsca, w przypadku gdy jest obowiązkowa na danym połączeniu, musi zostać dokonana osobno przez pasażera. Większość pociągów dużych prędkości oraz pociągów międzynarodowych wymaga dokonania rezerwacji jednak posiadając bilet Interrail z łatwością możesz ich uniknąć wybierając bardziej okrężne trasy lub połączenia regionalne. Informacja o obowiązku dokonania rezerwacji jest widoczna w aplikacji Rail Planner App po wyszukaniu danego połączenia. Kontroli w pociągu będzie podlegał bilet dzienny wygenerowany w aplikacji oraz w przypadku takiego obowiązku, rezerwacja miejsca do siedzenia. Więcej informacji na temat możliwości dokonywania rezerwacji będzie dostępnych na stronie operatora i będzie przekazanych laureatom.

Grupa Eurail

Operatorem programu jest Grupa Eurail, zrzeszająca 36 europejskich przewoźników kolejowych i promowych. W Polsce program biletów Interrail i Eurail wspierany i realizowany jest przez PKP Intercity S.A. Bilety Interrail w ofercie regularnej dostępne są do kupienia na dworcach we wszystkich kasach PKP Intercity.

Więcej informacji o ofercie biletów Interrail znajdziesz TUTAJ.

(fot. pixabay.com, źródło www.intercity.pl)

Tags: , , , ,