Gmina Lublin wraz z Gehl Architects, globalnym liderem w projektowaniu przestrzeni miejskiej, rozpoczęła kolejne badania ankietowe, w ramach projektu „Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (AI-powered, proactive TRAvel assistant to self-monitor user’s experience & craft personalised travel solutions for promoting WELLbeing – AI-TraWell).

Badania zostaną zrealizowane równolegle w Lublinie, Monachium, Kopenhadze oraz Stambule i posłużą jako wkład do dalszych prac nad aplikacją AI-TraWell.

Głównym celem projektu AI-TraWell jest opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży. Różnicą w stosunku do istniejących rozwiązań w tym zakresie jest zorientowanie na użytkownika i sugerowanie tras na podstawie osobistych – definiowanych przez samych użytkowników – preferencji podróży.

W ramach Projektu opracowane zostaną narzędzia analityczne służące stworzeniu planera podróży oraz aplikacji pilotażowej wzbogaconej o narzędzia umożliwiające gromadzenie obiektywnych i subiektywnych danych ­– nie tylko dotyczących codziennych podróży użytkownika, lecz również jego odczuć i opinii na temat szeroko rozumianego otoczenia. Takie podejście umożliwi dokładne określenie, które elementy środowiska miejskiego mieszkańcy postrzegają jako atrakcyjne, co z kolei pomoże w lepszym planowaniu oraz zarządzaniu przestrzenią publiczną.

Przedstawiony kwestionariusz koncentruje się na zbadaniu, w jaki sposób mieszkańcy miast podróżują do Centrum, co wpływa na wybór przez nich konkretnych tras oraz w jaki sposób odbierają inne czynniki podczas codziennych podróży, np. jakość nawierzchni, poziom hałasu, obecność zieleni na trasie.

Badanie jest przeprowadzone metodą pionierską. Bada miękkie aspekty związane z podróżowaniem, a metodologia badawcza oparta jest na metodzie maptionnare, która łączy tradycyjne pytania ankietowe z interaktywną mapą ułatwiając w ten sposób analizę przestrzenną oraz wizualizację danych.

Ankieta jest jednym z pierwszych elementów badań społecznych zaplanowanych w tym roku w ramach projektu AI-TraWell. Pod koniec 2021 r. realizowane będą również badania dotyczące funkcjonowania infrastruktury P&R (Park&Ride), aktywności mieszkańców w wybranych lokalizacjach miasta oraz rozszerzone badania nt. preferencji podróżowania i zachowań użytkowników w kontekście mobilności miejskiej, których pierwszy etap realizowano w 2020 r.

Projekt realizowany jest przez Referat Strategii i Smart City w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w ramach konsorcjum EIT KIC Urban Mobility (Europejski Instytut Innowacji i Technologii Wspólnoty Wiedzy Innowacji ds. Mobilności Miejskiej z następującymi partnerami: Kolegium Uniwersyteckie w Londynie (UCL), Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych, Zarząd Transportu Miejskiego w Monachium, Achmea, TomTom, Uniwersytet Techniczny w Eindhoven, ISBAK Istanbul IT and Smart City Technologies Inc., Open & Agile Smart Cities oraz miastami Stambuł, Monachium i Kopenhaga.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest instytucją utworzoną przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do wdrażania innowacji. EIT stanowi integralną część programu Horyzont Europa, najbardziej ambitnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji w historii UE.

Link do kwestionariusza: https://new.maptionnaire.com/q/9sea4czx4ab3

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło ZTM Lublin)

Tags: , ,