W lipcu tego roku koleją przewieziono 30,5 mln osób, czyli o ponad 29,4% więcej niż przed rokiem. Był to najlepszy wynik przewozowy w lipcu od czasu zbierania danych przez Urząd Transportu Kolejowego. W przewozach towarowych przetransportowano 20,9 mln ton ładunków, co oznacza wzrost – o 1 % w porównaniu do lipca 2021 r.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W lipcu z usług kolei skorzystało 30,5 mln osób. W porównaniu z 2021 r. oznacza to wzrost o 6,9 mln osób (+29,4%). Wynik jest też lepszy o 2,4 mln (+8,4%) niż w lipcu 2019 r, ostatnim roku przed wybuchem pandemii. To również najlepszy pod względem liczby pasażerów lipiec od czasu prowadzenia statystyk kolejowych przez UTK. Pozostałe dane eksploatacyjne w przewozach pasażerskich również wzrosły. Praca przewozowa wyniosła 2,6 mld pasażerokilometrów, w porównaniu do lipca 2021 r. jest to wzrost o 0,7 mld (+36,7%). Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 16,3 mln pociągokilometrów – o 0,5 mln więcej (+3,1%) niż przed rokiem. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła prawie 85,5 km, co oznacza, że była o 4,5 km dłuższa (+5,6%) niż w lipcu 2021 r.

W porównaniu miesiąc do miesiąca w lipcu kolej obsłużyła o 0,7 mln pasażerów więcej (+2,3%) niż w czerwcu, praca przewozowa była o 0,4 mld pasażerokilometrów wyższa (+18,6%), a praca eksploatacyjna osiągnęła poziom wyższy o 0,9 mln pociągokilometrów (+6,1 %). Średnia odległość przejazdu 1 pasażera zwiększyła się o ponad 12 km (+15,9%) w stosunku do czerwca, co jest zgodne z tendencją sezonową. W okresie wakacji wydłuża się przeciętna długość podróży.

Ogółem od stycznia do lipca tego roku pociągami podróżowało ponad 188,6 mln osób, wykonano pracę przewozową na poziomie 13,2 mld pasażerokilometrów, wartość  pracy eksploatacyjnej wyniosła 108,1 mln pociagokilometrów. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. nastąpił wzrost tych parametrów odpowiednio o 56,4% w liczbie pasażerów, 70,2% w pracy przewozowej i 5,8% w pracy eksploatacyjnej.

PRZEWOZY TOWAROWE

W lipcu 2022 r. koleją przewieziono 20,9 mln ton ładunków, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,2 mln ton (+1%) w zestawieniu z ubiegłym rokiem. Praca przewozowa wyniosła 5,4 mld tonokilometrów i była o 0,7 mld wyższa (+13,8%) niż w lipcu 2021 r. Wykonano pracę eksploatacyjną na poziomie 7,4 mln pociągokilometrów, czyli o 0,4 mln więcej (+5,7%) niż rok wcześniej. W lipcu średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 256 km i była o ok. 29 km dłuższa (+12,7%) niż w analogicznym okresie w 2021 r.

Odnotowane w lipcu 2022 r. wielkości pracy przewozowej i średniej odległości to najwyższe wartości tych parametrów osiągnięte w tym miesiącu na przestrzeni ostatnich 10 lat. Natomiast w przypadku masy towarów i pracy eksploatacyjnej wyższy ich poziom odnotowano tylko w lipcu 2018 r.

Porównując miesiąc do miesiąca przewiezionej masy towarów wzrosła o 0,6 mln ton (+2,9%), wykonana praca przewozowa o 0,04 mld tonokilometrów (+0,7%), a praca eksploatacyjna o 0,1 mln pociagokilometrów (+1%). W przypadku średniej odległości przewozu 1 tony towarów odnotowano spadek w porównaniu z czerwcem z 261 km do 256 km (-2,1%).

Od początku tego roku koleją przewieziono 146,1 mln ton ładunków, wykonano pracę przewozową w wysokości 35,9 mld tonokilometrów, pracę eksploatacyjną na poziomie ponad 50 mln pociagokilometrów. W zestawieniu z okresem styczeń-lipiec 2021 r.  parametry te wzrosły odpowiednio o 6,2% w masie towarów, 14,6% w pracy przewozowej o 7,6% w pracy eksploatacyjnej.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych  zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło LTK)

Tags: , , ,