W październiku 2021 r. z usług kolei skorzystało prawie 27 mln pasażerów. To wzrost o ponad 45% w porównaniu z tym samym miesiącem 2020 r. Od początku tego roku koleją przewieziono ponad 197 mln pasażerów. W przewozach towarowych, masa przewieziona w październiku 2021 r. na poziomie przekraczającym 22 mln ton okazała się najlepszym wynikiem od 3 lat.


PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W październiku 2021 r. liczba podróżnych przewiezionych koleją wyniosła prawie 27 mln. Jest to najwyższy wynik od lutego 2020 r., w którym przewieziono 27,54 mln pasażerów. W porównaniu do października ubiegłego roku jest to wzrost o ponad 8,43 mln osób (+45,5%). Praca przewozowa wyniosła 1,6 mld pasażerokilometrów (+ 64%), praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 15,09 mln pociągokilometrów (+3%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 60 km, co oznacza o 6,9 km więcej niż w październiku 2020 r. (+13%).

W porównaniu z wrześniem, w październiku tego roku koleją podróżowało o 2,11 mln pasażerów więcej (+8,5%), praca przewozowa była o 34,15 mln pasażerokilometrów wyższa (+2%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 540 tys. pociągokilometrów (+4%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera była o 3,7 km krótsza w porównaniu do września tego roku.

– Zapotrzebowanie na transport pasażerski sukcesywnie wzrasta. Październik to dotychczas najlepszy miesiąc tego roku i najlepszy miesiąc od ogłoszenia w marcu 2020 r. w Polsce stanu epidemii. Wyniki te oznaczają, że każdego dnia koleją podróżowało średnio  ponad 870 tys. pasażerów. Październik to początek roku akademickiego. Wzrost zainteresowania koleją można wiązać m.in. z powrotem studentów na zajęcia stacjonarne po roku edukacji zdalnej – komentuje wyniki dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Liczba pasażerów kolei w październiku tego roku stanowi 86% liczby pasażerów z października 2019 r. – okresu przed wybuchem pandemii. Analogicznie praca przewozowa stanowi 86% pracy wykonanej w październiku 2019 r., zaś praca eksploatacyjna była o 3% wyższa niż dwa lata wcześniej. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w październiku tego roku kształtowała się na podobnym poziomie jak w październiku 2019 r.

PRZEWOZY TOWAROWE                  

Masa towarów przewiezionych w październiku wzrosła rok do roku o 1,3 mln ton (6,1%) i wyniosła 22 mln ton. Praca przewozowa, wyniosła 5,2 mld tonokilometrów, co w porównaniu z poprzednim rokiem było wzrostem o 0,3 mld tonokilometrów (5,8%). Wykonano pracę eksploatacyjną na poziomie 7,4 mln pociągokilometrów – wzrost o 0,2 mln (2,2%), a średnia odległość przewozu była na tym samym poziomie i wyniosła 235 km.

W porównaniu do września 2021 r. podstawowe parametry rynku towarowego również były lepsze. W październiku masa przewiezionych towarów wzrosła o prawie 1 mln ton (4,7%), praca przewozowa wzrosła o 0,2 mld tonokilometrów (4,8%), a praca eksploatacyjna o 0,3 mln pociągokilometrów (4,7%). Średnia odległość była wyższa od wrześniowej o 1 km.

– Wzrasta rola kolejowego transportu towarów. Dane eksploatacyjne są najlepsze od października 2018 r. Pomimo spadku udziału w transporcie paliw kopalnych w transporcie kolejowym rynek umiejętnie przystosowuje się do realiów szukając możliwości transportu towarów z innych sektorów. Wraz z rosnącymi potrzebami muszą wzrastać możliwości dostępu do infrastruktury przeładunkowej i większej przepustowości wpływającej na czas i cenę realizacji transportu – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dane eksploatacyjne za październik były także większe w zakresie masy towarów i pracy przewozowej niż w analogicznym okresie 2019 r. W odniesieniu do masy towarów wzrost wyniósł 2,8%, a pracy przewozowej 2,9%. Spadek o 0,8% odnotowano w pracy eksploatacyjnej.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

(fot. pixabay.com, źródło UTK)

Tags: , ,