W listopadzie 2021 r. koleją podróżowało 25,1 mln pasażerów – to o 12,7 mln więcej niż w listopadzie poprzedniego roku. Pociągi przewiozły 22,3 mln ton towarów – o 1,6 mln ton więcej niż przed rokiem.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

Z danych pozyskanych od przewoźników wynika, że w listopadzie tego roku liczba osób przewiezionych koleją wyniosła 25,1 mln. W porównaniu do listopada ubiegłego roku oznacza to wzrost o ponad 12,7 mln osób (+102%). Praca przewozowa wyniosła 1,5 mld pasażerokilometrów (+115,1%), praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 14,6 mln pociągokilometrów (+5,1%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 58 km, co oznacza o 3,5 km więcej niż w listopadzie 2020 r. (+6,5%).

W porównaniu z październikiem tego roku koleją podróżowało o 1,9 mln pasażerów mniej (- 7%), praca przewozowa była o 146,6 mln pasażerokilometrów niższa (-9,1%), a praca eksploatacyjna była niższa o 503 tys. pociągokilometrów (-3%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera była o 1,4 km krótsza w porównaniu do października tego roku.

– Listopad tego roku przyniósł kilkuprocentowe spadki u większości przewoźników pasażerskich. Podobną tendencję obserwowaliśmy w listopadzie 2020 i 2019 r. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej kolejowe przewozy pasażerskie odbudowują się – obserwujemy ponad 100% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w  ubiegłym roku”– stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W listopadzie 2021 r. w porównaniu do listopada 2019 r. – okresu przed wybuchem pandemii koleją przewieziono o 15% pasażerów mniej, praca przewozowa była o 17% niższa, zaś praca eksploatacyjna o 4% wyższa niż dwa lata wcześniej. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w listopadzie tego roku była o 2 km krótsza w porównaniu do listopada 2019 r.

PRZEWOZY TOWAROWE

W listopadzie 2021 masa przewiezionych towarów wyniosła 22,3 mln ton i wzrosła o 1,6 mln ton (7,9%) w porównaniu do listopada 2020 r. Większa niż w poprzednim roku była także praca przewozowa, która wyniosła niemal 5 mld tonokilometrów, co stanowiło wzrost o 154,5 mln tonokilometrów (3,2%), natomiast praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 7,0 mln pociągokilometrów, co przełożyło się na spadek o 0,1 mln (-1,4%). Średnia odległość przewozu 1 tony towaru była o 10 km niższa niż w listopadzie 2020 r.

W zakresie masy przewiezionych ładunków listopad okazał się lepszy od października o 0,2 mln ton (1,1%). Niższe wartości osiągnęły za to praca przewozowa i praca eksploatacyjna. W przypadku tej pierwszej spadek wyniósł 181 mln tonokilometrów (-3,5%), a praca eksploatacyjna była niższa o 0,4 mln pociągokilometrów (-5,4%). Dystans średniego przewozu był krótszy o 11 km.

– Wzrost produkcji przemysłowej w listopadzie nastąpił w przetwórstwie przemysłowym i branży automotive, co miało realne przełożenie na większą ilość przewożonych towarów. Pora roku wpłynęła także na większe wydobycie paliw, co również ma odzwierciedlenie w sytuacji transportowej. Wydaje się też, że napięta sytuacja na wschodniej granicy Polski nie wpłynęła na ograniczenia w transporcie intermodalnym, czego początkowo się obawiano” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Łączna masa towarów przewiezionych na przestrzeni 11 miesięcy 2021 r. była większa o ponad 20,5 mln ton (10%) od masy przewiezionej w okresie styczeń – listopad 2020 r. Analogicznie praca przewozowa była większa o ponad 3,6 mld tonokilometrów (7,6%), a praca eksploatacyjna o 4,7 mln pociągokilometrów (6,7%). Średnia odległość przejazdu wyniosła za ten okres 229 km i była niższa niż w analogicznym okresie sprzed roku o 5 km.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

(fot. pixabay.com, źródło UTK)

Tags: , ,