13 czerwca br., wracają bezpośrednie połączenia z Przeworska do Stalowej Woli i Lublina. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kończą remont na odcinkach między Przeworskiem i Grodziskiem Dolnym oraz Leżajskiem i Nową Sarzyną. Prace obejmujące tory, przejazdy i przepusty zapewnią sprawne i bezpieczne przejazdy z Podkarpacia na Lubelszczyznę. Na remont przeznaczono 11 mln zł ze środków PLK.

Od niedzieli 13 czerwca, pasażerowie pojadą pociągiem na trasie Przeworsk – Stalowa Wola Rozwadów. Sprawne i bezpieczne podróże zapewni m.in. wykonany remont torów i przejazdów kolejowo-drogowych. Podróże na trasie zapewni 8 pociągów regionalnych oraz 10 dalekobieżnych np. z Przemyśla do Warszawy, z Rzeszowa do Szczecina, z Lublina do Wrocławia. Z trasy dogodniej skorzystają również pociągi towarowe.

Na jednotorowym odcinku Przeworsk Gorliczyna – Grodzisko Dolne przebudowano przepusty, wymieniono szyny i podkłady oraz wykonano niezbędne prace torowe. Na dwutorowym odcinku Leżajsk – Nowa Sarzyna remont objął 4 km toru. Sprawny przejazd pociągów zapewni wyremontowany most w Jelnej nad rzeką Malinianką.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym przebudowano przejazdy kolejowo-drogowe. Na czterech skrzyżowaniach – w Jelnej, Tryńczy oraz w Przeworsku, będzie lepszy stan jezdni i toru. Kierowcy płynnie przejadą przez tory.

Prace na trasie Przeworsk – Nowa Sarzyna od 19 kwietnia do 13 czerwca wymagały wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Zmiany przewidziano i uwzględniono w rozkładzie jazdy. Niektóre roboty – zgodnie z planem, będą wykonane do 31 lipca br. bez wpływu na kursowanie pociągów. Na zadanie, Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły 11 mln zł.

Pociągiem z Podkarpacia na Lubelszczyznę

Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie zwiększają możliwości podróży pociągiem w regionach i połączeniach międzyregionalnych. Między województwem podkarpackim a lubelskim, na odcinku Przeworsk – Stalowa Wola za ponad 44 mln zł z budżetu oraz środków własnych, PLK zrealizowały zadania w latach 2018 – 2020. Efektem są coraz sprawniejsze i bezpieczniejsze przejazdy. Modernizacja linii na odcinku Lublin -Stalowa Wola Rozwadów sprawiła, że kolej jest bardziej dostępna a pasażerowie korzystają z krótszych podróży. Przedsięwzięcia zrealizowano za ponad 450 mln zł netto w ramach unijnego Projektu Operacyjnego Polska Wschodnia, dofinansowanie wyniosło 75 procent wartości całego projektu.

(fot. źródło PKP PLK)

Tags: , , , ,