Na wniosek kierowców, w trosce o ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pasażerów w każdym autobusie oraz w trolejbusie zostaną wydzielone strefy buforowe. Obejmą one obszar w rejonie kabiny oraz pierwszych drzwi. O tym, że jest to strefa wydzielona, w której nie powinni przebywać pasażerowie, będzie informować specjalne oznakowanie.

Wydzielenie strefy w rejonie kabin prowadzących będzie skutkować brakiem możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów pierwszymi drzwiami.

Wydzielone strefy w rejonie kabin prowadzących zostaną wprowadzone od najbliższego poniedziałku (07.02. br.)

Jest to kolejne działanie profilaktyczne, mające na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się koronawirusa. Na wydzielenie stref specjalnych dla kierowców zdecydowały się również inne miasta, między innymi Warszawa, Łódź oraz Kielce.

W związku ze wzrostem zakażeń w Polsce, przypominamy, że w komunikacji miejskiej od początku pandemii prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa:

  • Wszyscy przewoźnicy świadczący usługi przewozu w systemie ZTM w Lublinie, dezynfekują swoje pojazdy, ze szczególnym uwzględnieniem poręczy, biletomatów, kasowników i przycisków, a więc powierzchni najbardziej narażonych na kontakt.
  • W ok. 2770 pojazdach komunikacji miejskiej zamontowano lampy UV-C – nowoczesne urządzenia do dezynfekcji pojazdów , które wykorzystują promieniowanie o najszerszym spektrum biobójczym. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu niszczone są wirusy, w tym SARS-CoV-2, oraz bakterie, grzyby i pleśnie.
  • Stałej dezynfekcji podlegają przystanki oraz infrastruktura przystankowa.
  • Kierowcy, kontrolerzy biletów i pracownicy obsługi wyposażeni są w środki ochrony bezpośredniej.
  • Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa
  • W pojazdach emitowane są komunikaty głosowe dotyczące obowiązujących obostrzeń i nakazów.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło ZTM Lublin)

Tags: , , ,