Kolejne pieniądze – ponad 4 mln zł z Unii Europejskiej trafią do Gminy Lublin na dodatkowe działania w ramach realizacji projektu pn. Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF. Wczoraj (28 grudnia 2021 r.) Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk podpisali aneks do umowy z 2019 roku.

– Zaspokajanie potrzeb mieszkańców regionu jest dla nas najważniejsze. Zwiększenie dofinansowania pozwoli lepiej połączyć sieć komunikacyjną między poszczególnymi miejscami Lublina. Dzięki dodatkowym funduszom możliwe będzie wdrożenie większej ilości zadań, niż pierwotnie planowano. Chciałbym, żeby ten projekt przyczynił się do promocji ekologicznego transportu w Lubelskiem. Chcemy aby mieszkańcy Lublina i osoby spoza miasta miały możliwość bezpiecznego pozostawienia auta na jego obrzeżach i mogły przesiąść się na rowery, czy do komunikacji miejskiej. Wszystkim nam zależy na tym, żeby Lublin piękniał i spełniał aspiracje i oczekiwania mieszkańców – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski.

– Realizacja projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, jest ważna nie tylko z punktu widzenia Miasta Lublin, ale także całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zwiększenie wartości projektu i kwoty dofinansowania pozwala na rozszerzenie jego zakresu rzeczowego o dwa kolejne zadania. Wpłyną one jeszcze bardziej na funkcjonalność nowo wybudowanych węzłów przesiadkowych w rejonie ul. Żeglarskiej i Franczaka „Lalka”. Nowe węzły przesiadkowe wraz z zespołami przystanków przesiadkowych, które powstały dzięki dofinansowaniu unijnemu, to kolejna inwestycja w obszarze transportu zbiorowego. Nowe miejsca integrują transport samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Po przebudowie to nowoczesne obiekty z niezbędną infrastrukturą do obsługi zarówno pasażerów, jak i kierowców komunikacji miejskiej. Projekt stanowi kontynuację działań podjętych przez Miasto w latach ubiegłych na rzecz unowocześniania infrastruktury związanej z lubelską komunikacją miejską – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nowe działania w projekcie

W związku z różnicami kursowymi i powstałymi oszczędnościami we wdrażanych projektach w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył dofinansowanie unijne dla tego projektu. Przed zwiększeniem dofinansowania, wartość środków UE w projekcie wynosiła ponad 57 mln zł. Teraz, dzięki dodatkowym ponad 4 mln zł, będzie to blisko 61,4 mln zł, a ogólna wartość projektu przekroczy 83 mln zł.

Wygenerowane oszczędności oraz dodatkowa kwota dofinansowania umożliwi:

– budowę/rozbudowę ul. Żeglarskiej na odcinku około 460 m wraz z mostem na rzece Bystrzycy oraz chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem,
– budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Franczaka „Lalka” wraz z oświetleniem.

Transport zbiorowy nad indywidualnym

Głównym celem projektu jest rozwój i usprawnienie systemu komunikacji w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalego (LOF). Zrealizowane już oraz zaplanowane działania mają na celu osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad indywidualnym. Pozwoli to na udoskonalenie sieci połączeń pieszych i rowerowych oraz integrację z transportem publicznym. Służą temu nowo powstałe węzły przesiadkowe oraz zespoły przystanków.

Nowe węzły przesiadkowe powstały przy ul.: Żeglarskiej, Józefa Franczaka „Lalka”, al. Kraśnickiej, Granitowej,  Zbożowej, Osmolickiej oraz Abramowickiej. Każdy z węzłów otrzymał infrastrukturę dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz zaplecze socjalno-sanitarne do obsługi kierowców autobusów i trolejbusów. Pasażerowie korzystają z nowych wiat, biletomatów i wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej. Na węzłach znajdują się również ładowarki dla autobusów elektrycznych. Nie zabrakło także infrastruktury dla rowerzystów. Na większości węzłów, pod zadaszeniem stanęły stojaki rowerowe. Pętle mają wysokie krawężniki systemowe wyprofilowane w taki sposób, aby pojazdy komunikacji miejskiej mogły podjeżdżać jak najbliżej zatoki, do wsiadania i wysiadania. W obrębie zatoki przystankowej i przejść dla pieszych ułożono płytki ryflowane lub z wypustkami dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i osób z niepełnosprawnościami. Nowo powstałe węzły są oświetlone oraz wyposażone w monitoring, a teren w poszczególnych lokalizacjach odwodniono poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wykonano także podłączenia wodociągowe i sanitarne do budynków socjalnych. Nie zapomniano również o zieleni. Łącznie na terenie nowo wybudowanych węzłów zasadzono ponad 200 nowych drzew i blisko 10 tys. krzewów.

Łącznie w ramach projektu wybudowano/powstało:

– 7 zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
– 3 obiekty „Park&Ride (P&R),
– 5 obiektów „Bike&Ride” (B&R),
– 5 obiektów „Kiss&Ride”
– 90 miejsc postojowych w ramach parkingów P&R,
– 50 stojaków rowerowych w ramach „Bike&Ride”,
– 21 miejsc postojowych w ramach parkingu „Kiss&Ride”,
– 59 stanowisk dla pojazdów komunikacji miejskiej,
– 161 energooszczędnych punktów świetlnych,
– 10 ładowarek dla autobusów elektrycznych ,
– 7 budynków socjalno-sanitarnych .

Dodatkowo, w ramach projektu, wybudowano zespoły przystanków przesiadkowych dla komunikacji miejskiej i zamiejskiej:

– przy ul. Związkowej (rejon skrzyżowania al. Spółdzielczości Pracy, ul. Związkowej i ul. Węglarza),
– przy ul. Poczekajka (rejon skrzyżowania al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino),
– w rejonie ronda Dmowskiego,
– przy ul. Mickiewicza (rejon skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Mickiewicza),
– przy ul. Kunickiego (rejon Dworca Głównego PKP),
– przy ul. Turystycznej (rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie).

W sześciu rejonach miasta mieszkańcy mogą korzystać z dogodnych miejsc integrujących komunikację miejską z zamiejską, a tym samym ułatwiających podróże pomiędzy Lublinem a gminami sąsiednimi. Wszystkie zespoły przystanków przesiadkowych zostały wyposażone w system prowadzenia osób z niepełnosprawnościami. Przy przejściach przez jezdnię obniżono krawężniki do poziomu „zero”, a w obrębie przystanków zastosowano specjalne płyty wskaźnikowe i kierunkowe. Dodatkowo, na przystankach, przy przejściach i na długich ciągach pieszych w odstępach około 50 m zlokalizowano siedziska, które pozwalają odpocząć osobom z ograniczeniami w mobilności. Nowe wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej, które zamontowano na przystankach posiadają ładowarki do zasilania urządzeń mobilnych. Zatoki przystankowe zyskały nowe betonowe nawierzchnie. Ponadto są także oświetlone i wyposażone w monitoring, co wpływa na bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

Ponadto, w ramach projektu przebudowano także ul. Wygodną o nowe chodniki, zjazdy, a także kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

Na 2022 rok do wykonania pozostało zadanie dotyczące budowy parkingu przy ul. Grenadierów z ponad 40 miejscami postojowymi oraz zakres dotyczący rozszerzenia projektu w rejonie ul. Żeglarskiej i Franczaka „Lalka”. Po zrealizowaniu projektu, łącznie 17 obiektów będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

O projekcie

Początkowa wartość całego projektu wynosiła ponad 63 mln zł, z czego ponad 36 mln zł stanowiły środku z UE. Kolejno Zarząd Województwa Lubelskiego, trzykrotnie już zwiększał kwotę dofinansowania w projekcie:  w 2019 roku o blisko 20 mln zł środków UE i w 2021 roku już dwukrotnie – raz o blisko 318 tys. zł  oraz drugi raz o ponad 1 mln zł ze środków UE oraz dzisiejsze,  czwarte już zwiększenie o ponad 4 mln zł ze środków UE. Okres realizacji wszystkich zadań w tym projekcie zaplanowany jest do 31 grudnia 2022 roku.

(fot. źródło UMWL)

Tags: , , , ,