Za blisko 19 mln ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyremontowały osiem mostów nad siedmioma rzekami na Lubelszczyźnie. Zapewnione są bezpieczne i sprawne połączenia, m.in. między Łukowem a Radomiem oraz Rejowcem a Zawadą. Dobry stan techniczny mostów i linii kolejowych pozwala na zwiększanie znaczenie kolei jako ekologicznego środka transportu.

Na linii Rejowiec – Zawada (lk nr 69) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wyremontowały dwa mosty kolejowe nad Łabuńką i Wieprzem. Sprawniejszy jest przejazd pociągów regionalnych i dalekobieżnych.

Po remoncie most nad Łabuńką koło stacji w Ruskich Piaskach zyskał nowe przęsła, tory i system odwodnienia. Utrzymanie obiektu ułatwi wybudowany pomost dla służb technicznych. Betonowe i stalowe elementy mostu zabezpieczono powłokami ochronnymi, co przedłuży trwałość czas korzystania z przeprawy. Przyczółki mostu zostały wzmocnione kamieniem.

Na moście nad rzeką Wieprzw gminie Zwierzyniec wbudowano przęsło uzyskane z przebudowy mostu na Centralnej Magistrali Kolejowej. Położono płyty żelbetowe, naprawiono przyczółki i wybudowano odwodnienie. Nowe schody zapewniają dojście do chodnika technicznego. Remont zapewnił sprawność i zwiększył bezpieczeństwo przewozów kolejowych.

– Mosty kolejowe to infrastruktura ważna i wymagająca stałych prac. Dzięki działaniom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na terenie Lubelszczyzny transport osób i produktów w tych newralgicznych punktach jest szybszy i bardziej bezpieczny. Kolejowe trasy i położone na nich obiekty są tak dostosowywane, by kolej jak najlepiej spełniała potrzeby mieszkańców i gospodarki – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent Wiceministra Infrastruktury Andrzeja Bittela.

Bezpieczniejszy transport między Łukowem a Radomiem

Odnowiona dwutorowa przeprawa kolejowa w Rykach nad rzeką Zalesianką zapewnia lepszy transport na linii Łuków – Radom (lk nr 26). Wykorzystano ponownie przęsło z demontażu mostu na linii Kraków Główny – Medyka. Konstrukcję oparto na nowych przyczółkach i filarach. Na moście przygotowano strefy do obsługi technicznej.

Nowe mosty – sprawniejsza kolej na granicy Polski z Ukrainą

PLK wyremontowały mosty, które usprawniły transport towarów między Polską i Ukrainą. Remont objął most kolejowy na przejściu granicznym Polski z Ukrainą nad rzeką Bug w Dorohusku oraz w Tuligłowach koło Krasnegostawu nad rzeką Wojsławką.

Zakres prac w Dorohusku obejmował, m.in. wymianę uszkodzonych przęseł oraz elementów stalowych mostu i antykorozyjne zabezpieczenie. Na przeprawie zbudowano obustronne chodniki dla obsługi technicznej. Naprawiono także przyczółki i filary. Remont dotyczył mostu z torem o normalnej szerokości 1435 mm.

Usprawnienie ruchu towarowego zapewniły prace w Tuligłowach koło Krasnegostawu nad rzeką Wojsławką. Przez most jadą pociągi towarowe w kierunku przejścia granicznego w Hrebennym. Na przeprawie zamontowano nowe szyny i podkłady. Wzmocniono przeprawę, co ułatwiła przejazd ciężkich składów towarowych. Most zabezpieczono przed korozją. Zamontowano system odwodnienia. Wykonano stalowy chodnik dla obsługi technicznej.

PLK ponownie wykorzystują elementy mostów

Tak jak w przypadku mostu w Rykach nad rzeką Zalesianką, również w Tuligłowach wykorzystano przęsło pozyskane z rozbiórki mostu w Krakowie. Części z krakowskiego mostu poprawiły również transport koleją na trasie z Herb Nowych do Kępna.

Więcej informacji: Krakowski most poprawił przewozy koleją na linii do Kępna – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)

W ramach zadania realizowanego ze środków własnych za 19 mln zł, PKP Polskie Linie Kolejowe w latach 2020/2021 wyremontowały także przeprawy na linii 81, Chełm – Włodawa, linii 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe nad rzeką Biała Łada oraz linii nr 26 Łuków – Radom nad Wisłą.

(fot. źródło PKP PLK)

Tags: , , , ,