Rozpoczyna się realizacja kolejnego zadania drogowego związanego z projektem Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF – budowa nowego zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ’80 do ul. Dworcowej oraz budowa łącznika ul. Dworcowej i al. Piłsudskiego. Tym samym od czwartku (11 marca) zacznie obowiązywać czasowa organizacja ruchu na al. Piłsudskiego oraz w rejonie dróg na terenie Targów Lublin.

Al. Piłsudskiego z dwóch pasów ruchu zostanie zawężona do jednego. Taka zmiana będzie dotyczyć pojazdów jadących w kierunku skrzyżowania Lubelskiego Lipca ’80/ plac Bychawski, za istniejącą zatoką autobusową. Jednocześnie nastąpi zamknięcie części dróg znajdujących się na terenie Targów  Lublin, w tym dojazd od ul. Dworcowej. Dojazd do Targów Lublin i szpitala tymczasowego umożliwi wyłącznie, budowany aktualnie, tymczasowy zjazd z al. Piłsudskiego dla pojazdów jadących od strony Al. Zygmuntowskich. Skręt w lewo dla pojazdów jadących al. Piłsudskiego, od skrzyżowania Lubelskiego Lipca ’80/ plac Bychawski, będzie niemożliwy. Taka organizacja ruchu potrwa do końca sierpnia br.

Dodatkowo z ruchu wyłączony będzie chodnik i ścieżka rowerowa. Dotyczy to ciągu pieszego i rowerowego zlokalizowanego na wysokości prowadzonych prac, po stronie Targów Lublin. Czasowa organizacja ruchu nie wpłynie na lokalizację istniejących przystanków komunikacji zbiorowej.

Inwestycja dotyczy rozbudowy ul. Dworcowej oraz budowy zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ’80. Ul. Dworcowa zostanie przedłużona do ronda przy Targach Lublin, również przeznaczonego do przebudowy. Dla usprawnienia ruchu zostanie wybudowany jednokierunkowy zjazd z ul. Lubelskiego Lipca ’80 do wspomnianego ronda oraz droga wiodąca od ronda do al. Piłsudskiego (dwukierunkowa z możliwością skrętu w prawo w al. Piłsudskiego). W ten sposób zostanie odciążone rondo Sportowców, a dojazd do Dworca i w stronę centrum Lublina upłynniony. Wykonawca będzie miał za zadanie również budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, wykonanie oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznych. Dodatkowo zostanie przebudowana trakcja trolejbusowa i sieć gazowa. Termin realizacji prac upływa 25 października br.

W terenie realizowane są już dwie pozostałe inwestycje stanowiące komponenty projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF – budowa budynku Dworca Metropolitalnego i modernizacja pobliskich ulic (Dworcowej, Pocztowej, 1 Maja, Młyńskiej i Gazowej) oraz rozbudowa ul. Krochmalnej. Oba zadania są na początkowym etapie wykonawczym i skupiają się głównie na rozbiórkach istniejącej infrastruktury. Obecnie drogowcy porządkują teren po dokonanych demontażach budynków, na terenie gdzie powstanie nowoczesny Dworzec Metropolitalny. Natomiast prace rozbiórkowe, polegające głównie na usuwaniu azbestu z budynków, rozpoczęły się na ul. Krochmalnej.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło UM Lublin)

Tags: , , , ,