Rejestracji będzie można dokonać za pośrednictwem portalu pasażera czyli dedykowanej strony internetowej, której adres udostępniony będzie w momencie uruchomienia systemu tj. 1 października. Wówczas możliwe będzie złożenie wniosku adekwatnie do posiadanego statusu przez pasażera.

1/Nigdy nie posiadałem karty, a chcę zacząć z niej korzystać – za pośrednictwem portalu pasażera należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty. Potem niezbędna jest wizyta w naszym punkcie przy ul. Nałęczowskiej 14 lub ul. Zielonej 5 w celu odbioru karty.

2/ Posiadam dotychczasową KBE i chcę dalej z niej korzystać – za pośrednictwem portalu pasażera należy złożyć wniosek o aktywację swojej KBE w systemie. Tutaj warunkiem koniecznym jest podanie we wniosku numeru swojej KBE.

3/ Chcę korzystać z aplikacji mobilnej – za pośrednictwem portalu pasażera należy złożyć wniosek o aktywację aplikacji (po ściągnięciu aplikacji ze sklepu i zainstalowaniu jej na swoim urządzeniu mobilnym np. telefonie, zarówno dla nowych pasażerów, którzy nie korzystali dotychczas z karty jak i tych, którzy do tej pory posiadali kartę, a wolą aplikację).

W przypadku osób które chcą aktywować dotychczasową KBE lub zmienić ją na aplikację mobilną, ważne jest aby dokonując rejestracji (aktywacji KBE lub aplikacji mobilnej) podały one te same dane, które były przez nie podane przy rejestracji KBE.

W przypadku gdy dane podane we wniosku o aktywację będą zgodne z danymi przypisanymi do karty w naszym systemie, wizyta w naszym punkcie nie będzie konieczna, a aktywacja zostanie dokonana automatycznie. W przeciwnym wypadku (np. gdy osoba posiadająca kartę zmieniła nazwisko) konieczne będzie potwierdzenie danych przez pracownika obsług ZTM w Lublinie podczas wizyty w naszym punkcie.

Po wejściu w życie nowego sytemu, osoby, które nie uzyskają/aktywują nośnika w nowym systemie Lubika, będą mogły kupić bilety okresowe na kartę w biletomatach operatora zewnętrznego i w dotychczasowych puntach typu kiosk/punkt handlowy, wyposażonych w terminale doładowujące bilety na KBE. Oba te kanały (biletomaty i kioski/punkty handlowe) będą do dyspozycji pasażerów w okresie przejściowym tj. do końca tego roku.

(fot. ZTM, źródło ZTM Lublin)

Tags: , ,