W III kwartale 2022 r. poziom punktualności wyniósł 87,25% dla pociągów pasażerskich oraz nieco ponad 44% dla pociągów towarowych. Współczynnik punktualności dla przewozów pasażerskich osiągnął w III kwartale 2022 r. najniższy poziom w tym roku, natomiast dla przewozów towarowych był minimalnie niższy niż w II kwartale. Łącznie przewoźnicy uruchomili ponad 582 tys. pociągów (niemal 470 tys. pasażerskich oraz ponad 112 tys. towarowych).

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W okresie od lipca do września 2022 r. punktualnie do stacji końcowej dotarło 87,25% pociągów pasażerskich. W stosunku do I kwartału br. oznaczało to spadek o 3,78 punktu procentowego, natomiast w przypadku II kwartału – o 2,50 punktu procentowego. Uwzględniając poszczególne miesiące III kwartału, najniższy wskaźnik punktualności odnotowano w lipcu – 85,27%. W kolejnych miesiącach współczynnik wzrastał, osiągając 86,55% w sierpniu i 89,95% we wrześniu.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach najwyższy wskaźnik punktualności odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem 99,03% (o 0,49 punktu procentowego mniej niż w II kwartale). Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity – odnotował spadek punktualności o 5,70 punktu procentowego. Ostatecznie dla tej spółki poziom punktualności za III kwartał wyniósł 62,32%.

Średnie opóźnienie pociągów w III kwartale wyniosło blisko 23 minuty dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz 10 minut dla wszystkich uruchomionych pociągów.

Na podstawie danych przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, głównymi przyczynami opóźnień pod względem czasu ich trwania były kwestie taborowe, takie jak wydłużony czas przejazdu, włączanie i wyłącznie czynnego taboru lub awarie i ich naprawa (27,54%); przyczyny zewnętrzne w postaci awarii i usterek, a także opóźnień w odjazdach (18,62%); przyczyny wtórne wynikające z awarii i napraw w taborze, błędów w planie obiegów lub wandalizmu (12,59%) oraz te związane z awariami urządzeń infrastruktury (11,43%).

„Odnotowany w miesiącach wakacyjnych wzrost przewozów miał wpływ na punktualność pociągów pasażerskich. Przyczyn opóźnień należy upatrywać w ograniczonej przepustowości linii kolejowych oraz w problemach taborowych przewoźników pasażerskich” – podsumowuje wyniki III kwartału dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. „Wrzesień przyniósł poprawę punktualności względem sierpnia i lipca jednak cały kwartał przyniósł spadek punktualności w stosunku do poprzedniego” – dodaje Prezes UTK.

Wyniki punktualności w towarowych przewozach kolejowych za trzeci kwartał 2022 roku oraz dane archiwalne znajdują się na portalu Dane Kolejowe w dziale Punktualność.

PRZEWOZY TOWAROWE

W III kwartale do stacji końcowej punktualnie dotarło 44,19% pociągów towarowych. W porównaniu do I kwartału br. punktualność była lepsza o 2,14 punktu procentowego, natomiast w porównaniu do II kwartału odnotowano minimalny spadek (0,05 punktu procentowego). W przypadku pociągów uruchamianych na terenie kraju wskaźnik ten wyniósł 46,01%, natomiast w przypadku pociągów międzynarodowych 36,54%.

Najlepszy pod względem punktualności był sierpień, w którym odnotowano punktualność na poziomie 44,65%. W lipcu punktualność wyniosła 43,74%, natomiast we wrześniu 44,18%.

Średni czas opóźnienia pociągu towarowego wyniósł 782 minuty.

Wyniki punktualności w towarowych przewozach kolejowych za trzeci kwartał 2022 roku oraz dane archiwalne znajdują się na portalu Dane Kolejowe w dziale Punktualność.

(fot. pixabay.com\źródło UTK)

Tags: , ,