ZTM w Lublinie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę autobusu wodorowego. Na ulice Lublina pojazd wyjedzie prawdopodobnie w 2023 roku.

– Chcemy, żeby Lublin był pierwszym miastem w Polsce, w którym autobus zasilany zielonym wodorem będzie obsługiwał linię komunikacji miejskiej. Zwiększy to udział bezemisyjnego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców oraz pozwoli zdobyć niezbędne doświadczenie w zakresie obsługi i eksploatacji tego rodzaju pojazdów. Zakup autobusu wodorowego to kolejne działanie Miasta ukierunkowane na rozwój zrównoważonej i ekologicznej komunikacji. Lublin już dziś spełnia 30% próg udziału pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie, będąc w ścisłej czołówce systemów elektromobilnych w Polsce, a nawet w Europie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu wodorowego klasy maxi do obsługi linii komunikacji miejskiej. Zamawiany autobus wodorowy to 12-metrowy fabrycznie nowy pojazd, klimatyzowany, niskopodłogowy, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w:
– podwójne porty USB (typ A) w przestrzeni pasażerskiej autobusu w liczbie 4 szt., umożliwiające ładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych.
– system monitoringu
– automat do sprzedaży biletów akceptujące wyłącznie płatności bezgotówkowe
– system do zliczania pasażerów
– całkowita liczba miejsc to minimum 70, natomiast liczba miejsc siedzących musi wynosić minimum 27
– wydzielona przestrzeń przeznaczona do przewozu wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego
– wodorowe ogniwo paliwowe o mocy minimum 70 kW
– zbiorniki do magazynowania wodoru
– system informacji pasażerskiej
– system zliczania pasażerów
– zalecane jest zamontowanie przepływowego układu do neutralizacji patogenów chorobotwórczych (wirusów, grzybów, bakterii, itp.), działającego podczas świadczenia usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej miasta Lublin, w obecności pasażerów wewnątrz pojazdu
Długość trasy pokonywanej przez autobus po zatankowaniu wodoru do pełna pomiędzy kolejnymi tankowaniami musi wynosić minimum 300 km.

Zakres zamówienia obejmuje również
– zakup i dostawę ładowarki mobilnej wchodzącej w skład wyposażenia autobusu o mocy większej lub równej 20 kW przeznaczonej do ładowania baterii w autobusie wodorowym,
– dostawę koła zapasowego dla autobusu; zaczepów holowniczych, po jednym z przodu i z tyłu autobusu oraz łączniki zaczepu holowniczego oraz wykonanie naklejek i oklejenie autobusu i ładowarki mobilnej,
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę w terminie nie wcześniej niż 9 miesięcy i nie później niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 8 marca, do godziny 9.00.
Wybór oferty nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych kryteriów:
– cena za cały przedmiot zamówienia – 60%
– gwarancja na ogniwo paliwowe oraz baterie trakcyjne bez limitu kilometrów – 20%
– warunki techniczne – 15%
– ekologia – 5%

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura transportowa Działania 2.1. Zrównoważony transport miejski.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło ZTM Lublin)

Tags: , ,