Od 1 lipca bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy będą możliwe tylko u wybranych przewoźników kolejowych na określonych zasadach. Zakup biletu będzie konieczny m.in. na pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Prosimy sprawdzić informacje poniżej. Komunikat będzie na bieżąco aktualizowany. Незабаром буде доступний український текст

W Polsce funkcjonuje przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity oraz kilku przewoźników uruchamiających pociągi regionalne i aglomeracyjne. W wybranych pociągach obywatele Ukrainy mogą podróżować za darmo.

PKP INTERCITY

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

Cały czas działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim. To dedykowany numer dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać informacje w ojczystym języku w sprawie rozkładu jazdy PKP Intercity oraz innych tematów pasażerskich. Infolinia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w g. 8.00-18.00: +48 22 473 00 86 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Informacje dostępne są również na stronie internetowej PKP Intercity w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy u przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych:

ARRIVA RP

Bezpłatne przejazdy obowiązują do 31 sierpnia. Podróż będzie realizowana na podstawie ważnego paszportu potwierdzającego obywatelstwo. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

 1. dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia,
 2. kobiety w każdym wieku,
 3. mężczyźni powyżej 60 roku życia,
 4. mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

Ww. osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie uprawnione są do bezpłatnych przejazdów na podstawie paszportu, który potwierdza przekroczenie granicy (polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) po 24.02.2022 roku lub dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują, za wyjątkiem pociągów międzynarodowych, ale tylko dla relacji z przekroczeniem granicy (np. Wrocław – Berlin). Bezpłatne przejazdy są wówczas możliwe dla:

 1. dzieci i młodzież od 4 do 18 roku życia,
 2. kobiet w każdym wieku,
 3. mężczyzn powyżej 60 roku życia,
 4. mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

KOLEJE MAŁOPOLSKIE

Bezpłatne przejazdy obowiązują do odwołania. Osoby uprawnione mogą otrzymać nieodpłatny bilet od obsługi w pociągu. Mogą z nich korzystać obywatele Ukrainy, tj.:

 1. dzieci i młodzież do 18 lat,
 2. kobiety – bez względu na wiek,
 3. mężczyźni po 60 roku życia,
 4. mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, podczas podróży należy okazać:

 1. ważny paszport, potwierdzający przekroczenie granicy (zarówno polskiej, jak i innego państwa UE) od 24 lutego 2022 r. albo
 2. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r.

KOLEJE MAZOWIECKIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

KOLEJE ŚLĄSKIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

KOLEJE WIELKOPOLSKIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Bezpłatne przejazdy obowiązują do odwołania. Do przejazdów pociągami kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter, na podstawie nieodpłatnych biletów wydawanych w kasach biletowych lub u obsługi pociągu na przejazd w jedną stronę, uprawnieni będą obywatele Ukrainy po okazaniu:

 1. ukraińskiego paszportu, z którego będzie wynikać przekroczenie granicy (polskiej  lub innego państwa Unii Europejskiej) po 24 lutego 2022 r. lub
 2. innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka) wraz z jednym z poniższych dokumentów:
 • potwierdzeniem nadania numeru PESEL lub
 • „Poświadczenie dla Obywateli Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego” wydane przez Urząd Wojewódzki. Poświadczenie musi być wypełnione w sposób czytelny i trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci (stempla), podpisem i datą. Natomiast podrobione, przerobione, nienależące do okaziciela, wystawione osobom nieuprawnionym, nieprawidłowo wystawione z dopiskami lub zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych – uważa się za nieważne.

Od w/w osób nie będzie również pobierana opłata za przewóz rzeczy i zwierząt.

PKP SKM W TRÓJMIEŚCIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują

POLREGIO

Przejazdy pociągami POLREGIO dla uchodźców będących obywatelami Ukrainy, tj. dzieci i młodzieży do 18 roku życia, kobiet w każdym wieku, mężczyzn po 60. roku życia oraz mężczyzn w wieku 18-60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnościami lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, od 1 lipca 2022 r., będą odbywały się następująco:

 1. od 1 do 31 lipca 2022 r. na obszarze województwa małopolskiego i łódzkiego: bezpłatnie;
 2. od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. na obszarze województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego: bezpłatnie;
 3. od 1 lipca 2022 r. w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, pomorskim, dolnośląskim: brak bezpłatnych przejazdów.

W przypadku relacji wykraczających poza województwo objęte możliwością realizowania nieodpłatnych przejazdów uchodźców z Ukrainy, podróżny zobowiązany jest zakupić bilety na zasadach ogólnych od ostatniej stacji na obszarze takiego województwa do nowej stacji przeznaczenia.

SKM WARSZAWA

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

DODATKOWE INFORMACJE

Mężczyźni z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przejazdów wybranymi pociągami regionalnymi (wskazanymi powyżej) są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – osoby o widocznej niepełnosprawności zwolnione są z tego obowiązku.

Informacje o pociągach specjalnych dla uchodźców publikowane są na bieżąco przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w serwisie Portal Pasażera – zakładka „Bezpłatne pociągi dla UA”: https://portalpasazera.pl/Ukraina

Najpopularniejsze wyszukiwarki pociągów zostały udostępnione także w ukraińskiej wersji językowej:

– Portal Pasażera – link: https://portalpasazera.pl/ua/Ukraina

– Rozkład-PKP.pl – https://rozklad-pkp.pl/ua

(fot. pixabay.com, źródło UTK)

Tags: , , ,