Polskie spółki kolejowe zapewnią sprawny ruch pociągów w okresie zimowym. PKP Polskie Linie Kolejowe SA – poprzez całodobowe wsparcie podróżnych, utrzymanie przejezdności linii kolejowych, zabezpieczony sprzęt do odśnieżania torów i zespoły szybkiego reagowania, zaś PKP Intercity – dzięki rezerwie wagonowej.

Służby techniczne PKP PLK całą dobę czuwają nad kursowaniem pociągów. Zapewniony jest monitoring pogody, sprawdzana jest przejezdność linii oraz utrzymywany jest stały kontakt z przewoźnikami. Siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę działa Centrum Wsparcia Klienta (CWK), które zapewnia podróżnym wsparcie na każdym etapie podróży, np. organizując dla nich zastępczą komunikację. Ponadto pracownicy CWK współpracują z obsługą składów pasażerskich, a także aktualizują komunikaty wygłaszane w pociągach, na dworcach i peronach.

Monitoring warunków atmosferycznych, przygotowane zespoły pracowników i rozmieszczony w najważniejszych miejscach sprzęt do odśnieżania mają zapewnić przejezdność linii. Sprawną organizację podróży, także w przypadkach niespodziewanych utrudnień na liniach kolejowych, ma ułatwić bieżąca współpraca z przewoźnikami.

Zimowym utrzymaniem objęte zostały perony, kładki i dojścia dla pieszych oraz ponad 18,5 tys. km linii, 39 tys. rozjazdów, niemal 25 tys. mostów i wiaduktów oraz blisko 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych. Na krajowej sieci kolejowej rozlokowano 279 specjalistycznych pojazdów do usuwania skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto do pracy w warunkach zimowych przygotowanych jest 179 zespołów szybkiego reagowania. Ekipy dysponują ponad 900 maszynami, w tym wózkami motorowymi i pociągami roboczymi do wywozu śniegu, samochodami i ładowarkami. W szczególnie trudnych warunkach zimowych, do utrzymania przejezdności linii kolejowych przewidziano udział ponad 14 tys. osób.

Na zimę zabezpieczono 66 pociągów sieciowych, wyposażonych w urządzenia do odladzania sieci trakcyjnej. 2400 km sieci trakcyjnej zabezpieczane jest przed oblodzeniem specjalnym środkiem zmniejszającym przyczepność lodu do przewodów. Blisko 900 km torów szczególnie narażonych na zaspy jest zabezpieczanych zasłonami.

PKP Intercity przygotowało i rozmieściło na najważniejszych stacjach rezerwowe lokomotywy i wagony. Dodatkowo wszystkie składy, które wyjadą na tory, będą po sezonowych przeglądach technicznych. Przygotowane do sezonu zimowego są także stacje postojowe i obiekty obsługi technicznej taboru.

W trosce o komfort podróżnych zabezpieczone są poczęstunki. Na większych dworcach zapewniono warunki do wydawania gorących napojów. W okresie zimowym, gdy prognozy meteorologiczne będą przewidywały spadki temperatury zewnętrznej poniżej -10°C, wszystkie dworce czynne całodobowo nie będą zamykane na nocną przerwę techniczną. W przypadku znacznego spadku temperatury oraz w sytuacjach nadzwyczajnych PKP SA może podjąć decyzję o całodobowym otwarciu pozostałych dworców.

(fot. źródło MI)

Tags: , ,