„Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na l. 2021-2025” stwarza dogodniejsze warunki podróży koleją na Podkarpaciu. Będzie dodatkowy przystanek w Przemyślu. W Medyce podróżni wygodniej wsiądą do pociągów z nowego peronu. Przejście podziemne w Żurawicy ułatwi dostęp do kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na realizacje prac za ponad 12,5 mln zł netto.

Do podkarpackich przystanków, które z myślą o potrzebach podróżnych zostały przebudowane, np. na linii Mielec – Dębica lub na trasie Rzeszów – Przemyśl dołączą nowe i dostępniejsze przystanki.

– Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 to inwestycja w lepszy dostęp do kolei w mniejszych miejscowościach i miastach – także w województwie podkarpackim. Poprawa warunków obsługi na peronach będzie sprzyjać wyborowi kolei w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Prace, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonają w Przemyślu, Medyce i Żurawicy ułatwią podróżnym dostęp do kolei regionalnej i międzywojewódzkiej. Zwiększy się również bezpieczeństwo w drodze do pociągów. Inwestycje w województwie podkarpackim są realizowane z Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, który w całej Polsce obejmuje ponad 350 lokalizacji – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dodatkowy przystanek Przemyśl Lwowska (robocza nazwa), na linii Kraków Główny – Medyka będzie przy ul. Lwowskiej, koło centrum handlowego. Peron będzie wyposażony w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Lepszy dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią pochylnie. Ułatwieniem dla podróżnych niewidomych i niedowidzących będą ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a.

Na stacji Medyka nowy peron ułatwi dostęp do pociągów. Obiekt znajdzie się w dogodniejszej dla mieszkańców lokalizacji – ok. 500 m w kierunku Przemyśla. Standard przystanku będzie odpowiadał oczekiwaniom wszystkich podróżnych – podobnie jak nowy przystanek w Przemyślu.

Na stacji Żurawicapodróżni skorzystają z przejścia pod torami oraz pochylni. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pasażerów kolei oraz dostępność osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zaplanowano także system ścieżek dotykowych i pasów ostrzegawczych oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabo widzących.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 10 lutego br. umowy z wykonawcami na zaprojektowanie i zrealizowanie prac o łącznej wartości ponad 12,5 mln zł netto. Zakończenie prac planowane jest w trzecim kwartale 2023 r. Umowy w sprawie budowy dodatkowego przystanku w Przemyślu – o wartości 2 mln zł netto oraz na budowę nowego peronu w Medyce za 2,4 mln zł netto, podpisano z Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego „Transkol” Sp. z o.o. Kontrakt, dotyczący budowy przejścia podziemnego w Żurawicy o wartości 8,1 zł netto, na zlecenie PLK zrealizuje Firma INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Program Przystankowy na Podkarpaciu

W województwie podkarpackim Program Przystankowy obejmuje 9 inwestycji z listy podstawowej w miejscowościach: Przemyśl, Hurko, Medyka, Żurawica, Ropczyce, Strzyżów, Mielec (dwa nowe przystanki), Zaklików. Podpisano umowę na budowę przystanków Mielec Europark i Chorzelów Południowy oraz Strzyżów Zachód. W toku jest przetarg na przebudowę peronów w Ropczycach. Na liście rezerwowej jest 11 zadań.

Rządowy Program dla dostępniejszej komunikacji kolejowej

W maju 2021 r. przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów. W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

(fot. PLK PKP, źródło PLK PKP)

Tags: , ,