20 września 2021 r. do Warszawy przyjechał pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express). Przejazd pociągu jest jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń Europejskiego Roku Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej promuje kolej jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu. W przedsięwzięciu tym uczestniczy KE, organizacje branżowe zrzeszające przewoźników, zarządców infrastruktury i wielu innych partnerów na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. Pociąg, który wyruszył w trasę 2 września z Lizbony, odwiedzi ponad 40 miast w 26 krajach, a 7 października 2021 r. dotrze do Paryża.

– Przejazd pociągu „Łącząc Europę” przez Polskę wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Kolei. Dzięki takim inicjatywom wzrasta zaufanie pasażerów do najbezpieczniejszego i najbardziej ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej. Wydarzenie to pokrywa się z międzynarodowymi targami Kolejowymi TRAKO w Gdańsku, więc cieszę się, że będę mógł odbyć podróż właśnie Connecting Europe Express – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

– Takie projekty jak Europejski Rok Kolei służą edukacji i budowania pozytywnego wizerunku kolei. Działania, które wspólnie zaplanowaliśmy, pozwolą skutecznie promować kolej. Niech Europejski Rok Kolei będzie trampoliną, z której polskie i europejskie koleje wyskoczą na rekordowe wyniki obsługi w ruchu pasażerskim i towarowym. Kolej powinna być tym środkiem transportu, który wszyscy wybieramy – stwierdził Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, koordynator Europejskiego Roku Kolei w Polsce Ignacy Góra.

Connecting Europe Express w Polsce

Pociąg „Łącząc Europę” wjechał do Polski przez granicę w Muszynie. Z Warszawy skład wyruszył w drogę do Gdańska. Tam 21 września 2021 r. będzie częścią ekspozycji międzynarodowych targów kolejowych TRAKO 2021. Pociąg odwiedzi także Białystok (21/22 września), Kraków (22/23 września) i Zebrzydowice (23 września).

O Connecting Europe Express

Ze względu na różne szerokości torów w Europie pociąg „Connecting Europe Express” składa się w rzeczywistości z trzech pociągów: pociągu iberyjskiego, pociągu standardowego i pociągu bałtyckiego, które spotykają się na trasie. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na nadal istniejące deficyty w ruchu kolejowym w Unii Europejskiej oraz brak interoperacyjności między niektórymi częściami europejskiej sieci kolejowej. Ponadto celem projektu jest dalsze wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami kolejowymi, a zarządcami infrastruktury kolejowej.

Wagony kolejowe w składzie „Connecting Europe Express” zostały udostępnione przez różne europejskie przedsiębiorstwa kolejowe. W jednym z wagonów zapewnionych przez MAV (Węgry) mieści się mobilna wystawa zorganizowana przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) oraz Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail. Wystawa prezentuje wiele istniejących technologii i innowacji poprawiających wygodę podróży koleją oraz pokaże, w jaki sposób Unia Europejska wspiera projekty infrastrukturalne. Standardowy pociąg składa się z wagonu konferencyjnego (dostarczonego przez SNCF, Francja), dwóch standardowych wagonów z miejscami do siedzenia (DB, Niemcy i SBB, Szwajcaria), wagonu restauracyjnego (FS, Włochy) i wagonu sypialnego (ÖBB, Austria). Iberyjski pociąg kursujący między Portugalią a Hiszpanią udostępnił hiszpański operator Renfe, a pociąg bałtycki obsługuje litewskie przedsiębiorstwo LTG. Oficjalnym partnerem przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem pociągu „CEE” są Polskie Koleje Państwowe SA.

Europejski Rok Kolei

UE ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei”, aby promować kolej jako bezpieczny i zrównoważony środek transportu. Transport odpowiada za 25 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE. Jednak jedynie 0,4 proc. emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu kolejowego. Kolej jest również najbezpieczniejszym rodzajem transportu lądowego: 0,1 ofiar śmiertelnych na miliard pasażerokilometrów to ofiary wypadków kolejowych, w porównaniu do 0,23 ofiar wypadków autobusowych, 2,7 ofiar wypadków samochodowych i 38 ofiar wypadków motocyklowych (2011-2015). Polskie wydarzenia związane z Europejskim Rokiem Kolei koordynuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Kalendarium wydarzeń znaleźć można na stronie www.rokkolei.pl.

(fot. źródło Ministerstwo Infrastruktury)

Tags: , ,