Podróżni na stacji Olsztyn Główny mogą obserwować postępy prac. Powstaje nowy peron, który zapewni większy komfort obsługi pasażerów. Montowane są pierwsze zabytkowe elementy historycznej wiaty. Nowy tunel zwiększy dostępność na perony. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 400 mln zł realizowana jest ze współudziałem środków unijnych z POPW.

Na peronie 4 stacji Olsztyn Główny rozpoczęto montaż pierwszych elementów zabytkowych wiat. Oczyszczone stalowe filary, pomalowane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, są mocowane do podłoża. Na nich odbudowana będzie drewniana wiata. Zadaszenie będzie chronić podróżnych przed słońcem i deszczem. Ze zmodernizowanego peronu 4 podróżni skorzystają w I kwartale tego roku.

Przebudowywane jest przejście podziemne od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej. Powstały cztery betonowe segmenty obiektu o łącznej długości ok. 46 metrów. Docelowo tunel będzie miał długość 140 metrów i będzie szerszy oraz wyższy. Dzięki inwestycji PLK SA, mieszkańcy olsztyńskiego Zatorza zyskają wygodne dojście – dostosowane do potrzeb osób o ograniczanych możliwościach poruszania się.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Olsztynie usprawni ruch pociągów i podwyższy komfort obsługi podróżnych w stolicy regionu. Prace prowadzone są obecnie na wschodnim wyjeździe ze stacji w kierunku m.in. Barczewa, Korsz, gdzie przybywa torów i sieci trakcyjnej. Na stacji zamontowano już ok. 15 km nowych torów, 6 tys. metrów sieci trakcyjnej i 8 tys. metrów okablowania systemu sterowania ruchem kolejowym. 52 ułożonych rozjazdów zapewni sprawny przejazd pociągów.

Na budowie pracują dziesiątki maszyn – koparki, dźwigi, palownice, walce, podbijarki torowe do regulacji torów i rozjazdów oraz pociąg sieciowy. Mimo intensywnych prac i szerokiego frontu robót, na stacji Olsztyn Główny, podróżni mają zapewniony dostęp do pociągów. O drodze dojścia informują znaki i tablice.

Modernizacja stacji Olsztyn Główny zapewni podróżnym oczekiwany komfort obsługi. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszy dostęp na perony. Ułatwieniem będą windy oraz schody ruchome. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Lepszą informację dla podróżnych zapewnią wyświetlacze i nowe nagłośnienie.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wartości ok. 400 mln zł realizowana jest ze współudziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w 2024 roku.

    (fot. PKP PLK\źródło PKP PLK)

    Tags: , ,