PKP Intercity podpisało umowę z firmą NEWAG na dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych. Rozwijające prędkość 200 km/h pojazdy będą obsługiwać połączenia m.in. do Berlina, jak również najpopularniejsze trasy w Polsce. Warty ponad ćwierć miliarda złotych brutto kontrakt to kolejny projekt taborowy mający na celu wzmocnienie floty lokomotyw przewoźnika.

Umowa zawarta między przewoźnikiem a producentem taboru z Nowego Sącza obejmuje zakup 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych z opcją na dodatkowe 5 pojazdów. Kontrakt obejmuje również świadczenie usług ich utrzymania technicznego przez producenta. Wartość zamówienia wynosi 258,6 mln zł brutto. Jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji i zamówi dodatkowe lokomotywy, wartość kontraktu wzrośnie do blisko 388 mln zł brutto.

Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 200 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. NEWAG jest zobowiązany do dostarczania wszystkich lokomotyw w terminie do 42 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu nastąpi w ciągu 18 miesięcy. Producent będzie też świadczył usługi utrzymania technicznego lokomotyw na drugim, trzecim i czwartym poziomie utrzymania. Najpóźniej po 60 miesiącach od daty odebrania pojazdów zostaną wykonane naprawy okresowe na czwartym poziomie utrzymania lub wcześniej, gdy pojazdy osiągną wymagane przebiegi dla tego poziomu.  

– Dążymy do tego, aby kolej w Polsce była bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna, a także ekologiczna. Konsekwentna realizacja strategii taborowej PKP Intercity bardzo przybliża nas do tego celu. Cieszy podpisanie przez narodowego przewoźnika kolejnej umowy, dzięki której za 2-3 lata na torach pojawią się kolejne nowoczesne lokomotywy w barwach PKP Intercity – mówi Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych z systemami zasilania o wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Dzięki temu poprowadzą pociągi na zmodernizowanych i nowych liniach w Polsce, jak również na trasach międzynarodowych. Producent będzie musiał uzyskać dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS poziomu drugiego, który znacząco wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach. Pojazdy będą również posiadać system zdalnej diagnostyki, który pozwoli na monitorowanie pracy lokomotyw w czasie rzeczywistym, co przełoży się na ich efektywną eksploatację.

– Cieszy mnie, że PKP Intercity ponownie podejmuje współpracę z rodzimym przedsiębiorstwem, firmą NEWAG. To pokazuje, że beneficjentem wielkich inwestycji narodowego przewoźnika są zarówno pasażerowie, którzy podróżują w coraz lepszych warunkach, ale i polscy producenci, którzy mogą  się rozwijać. Dzięki kolejnym zamówieniom od PKP Intercity potężny strumień pieniędzy znów popłynie do polskich firm – podkreśla Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Przywiązujemy ogromną wagę do zwiększania dostępności komunikacyjnej. Nie tylko rośnie liczba miast i miejscowości, których mieszkańcy mają już dostęp do kolei, ale również polepsza się tabor, z którego mogą korzystać pasażerowie. Jeżdżące po całej Polsce z prędkością nawet 200 km/h nowoczesne lokomotywy wielosystemowe będą kolejnym dużym krokiem w walce z wykluczeniem transportowym – przekonuje Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Po uzyskaniu homologacji na terenie Niemiec i Czech lokomotywy planowane są do obsługi połączeń w relacjach: Warszawa – Berlin, Przemyśl – Berlin, Gdynia – Berlin, Gdynia – Warszawa – Katowice – Wiedeń (na odcinku do Bohumina). Lokomotywy zostaną również wykorzystane na najpopularniejszych trasach krajowych: Warszawa – Gdynia, Warszawa – Poznań, Warszawa – Wrocław, Warszawa – Katowice, Warszawa – Kraków.

– Polska kolej przyspiesza. Zwiększa się komfort podróżowania, co pasażerowie odczuwają na co dzień dzięki nowym dworcom w całej Polsce i coraz większej liczbie nowoczesnych wagonów. Biorąc pod uwagę skalę działalności, ogólnopolski charakter spółki PKP Intercity i rozpoznawalność tej marki, można śmiało powiedzieć, że tabor narodowego przewoźnika jest wizytówką pozytywnych zmian w całej Grupie PKP i na całej polskiej kolei – zauważa Krzysztof Mamiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity, Prezes Zarządu PKP S.A.

– Możliwości nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych pozwolą na szybsze podróże po zmodernizowanych, a w przyszłości nowych liniach kolejowych. Pojazdy  będą mogły być wykorzystywane w efektywny sposób dzięki możliwości obsługi linii kolejowych z systemami zasilania o różnych napięciach. Lokomotywy będą kierowane do obsługi  zarówno tras krajowych, jak i międzynarodowych, co da nam możliwość rozszerzenia oferty połączeń zagranicznych. Rozbudowa parku taborowego o następne pojazdy elektryczne będzie kolejnym krokiem na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Kontynuacja współpracy

Będą to pierwsze lokomotywy wielosystemowe firmy NEWAG w parku taborowym PKP Intercity. Jednak nie pierwsze lokomotywy od tego producenta, ponieważ pod koniec 2020 roku przewoźnik odebrał ostatnie z 30 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h i prowadzą pociągi PKP Intercity na terenie całego kraju.

Podstawowa część podpisanej w maju 2018 roku umowy zakładała dostawę 20 lokomotyw. Została rozszerzona we wrześniu 2019 roku o 10 dodatkowych pojazdów w tzw. prawie opcji. Wartość kontraktu obejmującego dostawę łącznie 30 lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania technicznego pojazdów wzrosła wówczas z 367,6 mln zł brutto do 551,4 mln zł brutto. NEWAG dostarczył wszystkie pojazdy w ciągu zaledwie 11 miesięcy.

Cieszy nas podpisanie kolejnej umowy z PKP Intercity. Już niebawem do wyprodukowanych przez nas pojazdów Griffin dołączą kolejne nowoczesne lokomotywy. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne sprawią, że będą to pojazdy wyróżniające się wysokim poziomem bezpieczeństwa, niezawodności i komfortu pracy dla maszynistów – zapewnia Zbigniew Konieczek, Prezes NEWAG S.A.

Potężne inwestycje w lokomotywy

Podpisany właśnie kontrakt z firmą NEWAG nie jest jedynym realizowanym obecnie projektem taborowym dotyczącym lokomotyw wielosystemowych. W czerwcu br. PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 63 nowoczesnych, wielosystemowych lokomotyw elektrycznych o prędkości co najmniej 200 km/h. Będzie to jeden z największych projektów taborowych w historii Spółki.Przewidziane jest także prawo opcji, w ramach którego przewoźnik będzie mógł zamówić maksymalnie 32 dodatkowe lokomotywy.

Kolejne 45 lokomotyw wielosystemowych wzmocni flotę przewoźnika w ramach projektu zakupu pojazdów wraz z 38 siedmiowagonowymi składami piętrowymi typu push-pull, na zakup których PKP Intercity ogłosiło w lipcu br. postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. To kolejny dużych projektów taborowych, który Spółka zamierza zrealizować w ramach programu inwestycyjnego. Pojazdy mają być dostosowane do prędkości 200 km/h.

Dodatkowo w trakcie realizacji są trzy umowy: na zakup od czeskiej firmy CZ Loko 10 manewrowych lokomotyw spalinowych oraz na modernizację łącznie 33 lokomotyw – 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 ze zwiększeniem maksymalnej prędkości ze 125 km/h do 160 km/h oraz 13 manewrowych lokomotyw spalinowych serii SM42 na lokomotywy przystosowane również do prowadzenia pociągów pasażerskich.

Ekologiczna kolej – 19 mld zł inwestycji w nowoczesny tabor

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pojazdy będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co  zdecydowanie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

2021-10-22 MMM PKP podpisanie umowy kupna
2021-10-22 MMM PKP podpisanie umowy kupna
2021-10-22 MMM PKP podpisanie umowy kupna

(fot. MI, źródło PKP Intercity)

Tags: , ,