Od 2023 r. w woj. mazowieckim pasażerowie korzystają z 5 nowych i 7 zmodernizowanych przystanków, m.in. między Skarżysko-Kamienną a Radomiem (lk 8), Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem (lk 22) oraz Nasielskiem i Toruniem (lk27). Nowe obiekty powstały w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” ułatwiając dostęp do kolei, podróże do szkół i pracy. Wartość programu na Mazowszu to blisko 92 mln zł.

Od 2023 r. dzięki Programowi Przystankowemu lepszy dostęp do kolei zyskali pasażerowie w woj. mazowieckim. Podróżnym zapewniono 5 nowych przystanków: Dąbrówka Zabłotnia, Groszowice Wrzosów, Błonie Rokitno, Józefin, Kosów oraz 7 zmodernizowanych: Bąkowiec, Chronów, Mordy Miasto, Mława Miasto, Ruda Wielka, Koziebrody i Mrozy.

W grudniu ubiegłego roku dostęp do kolei uzyskali mieszkańcy Kosowa, Rudy Wielkiej i Koziebród.

Przystanek Ruda Wielka, między Skarżyskiem-Kamienną a Radomiem (lk 8), powstał w nowej lokalizacji, bliżej przejazdu kolejowo-drogowego między Rudą Wielką a Helenowem. Można stąd pojechać w kierunku Radomia, Skarżyska-Kamiennej, Dęblina, Szydłowca. Wartość realizacji zadania to prawie 4,5 mln zł netto

Nowy przystanek w Kosowie został zbudowany pomiędzy ulicą Radomską i ulicą Krychnowicką, na linii kolejowej (nr 22) między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem, w pobliżu przystanku Kończyce Radomskie. Wartość zadania to ponad 5,7 mln zł.

Podróżnym z powiatu płońskiego udostępniony został przystanek Koziebrody w nowej lokalizacji (linia kolejowa nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni). Nowy peron jest bliżej centrum wsi, w sąsiedztwie skrzyżowania torów z drogą w kierunku Drobina. Ułatwia dostęp do kolei i podróże pociągiem w kierunku Raciąża i Sierpca oraz Nasielska i Nowego Dworu Mazowieckiego. Na sąsiadującym z nowym peronem przejeździe kolejowo – drogowym podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa. Zabudowane będą sygnalizatory, rogatki oraz nowe oświetlenie. Kierowcy już przejeżdżają przez tory sprawniej dzięki nowej nawierzchni. Koszt wszystkich prac wyniesie 3 mln zł netto.

W październiku 2023 r. w Józefinie między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim (lk2), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do użytku nowy przystanek kolejowy. Do przystanku Warszawa Stadion można stąd dojechać w ok. 25 minut, a do Warszawy Śródmieście ok. 33 minuty.

Natomiast od września 2023 r. podróżni korzystają z nowego przystanku Błonie Rokitno na linii kolejowej między Błoniem a Płochocinem (lk3), który umożliwia wygodne podróże w kierunku Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Otwocka, Łowicza, czy Sochaczewa. Obok peronu nr 1 powstał parking dla 40 samochodów.

Na wszystkich nowych i zmodernizowanych peronach, dla wygody pasażerów są wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Podróże ułatwiają czytelne oznakowania, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Jest jasne LED-owe oświetlenie umożliwiające bezpieczne podróżowanie po zmroku. Przystanki są dostosowane do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Dla osób niewidomych i niedowidzących są ścieżki naprowadzające i wypukła faktura na antypoślizgowej nawierzchni peronu. Zamontowano stojaki rowerowe, by ułatwić łączenie podróży koleją i rowerem.

Program Przystankowy w woj. mazowieckim

W województwie mazowieckim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 16 lokalizacji na łączną kwotę blisko 92 mln zł. Są to: Józefin, Błonie Rokitno, Mińsk Mazowiecki, Kosów, Chronów, Bąkowiec, Mrozy, Wołomin, Mordy Miasto, Koziebrody, Radom Południowy, Ruda Wielka, Mława Miasto, Groszowice Wrzosów, Dąbrówka Zabłotnia, Niemojki. W 2021 r. przebudowano przystanek w Niemojkach. Od 2023 r. pociągi zatrzymują się na 5 nowych przystankach: Dąbrówka Zabłotnia, Groszowice Wrzosów, Błonie Rokitno, Józefin, Kosów oraz 7 zmodernizowanych: Bąkowiec, Chronów, Mordy Miasto, Mława Miasto, Ruda Wielka, Koziebrody i Mrozy.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W skali całego kraju w ramach Programu Przystankowego przewidziano budowę lub modernizację 207 przystanków kolejowych (dodatkowe 107 jest na liście rezerwowej). Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach. Kwota przeznaczona na budowę parkingów to ponad 74 mln zł. Obecnie zakończono budowę miejsc parkingowych w dziewięciu lokalizacjach, w czterdziestu jeden postępują prace budowlane, a dla czterech trwają postępowania przetargowe.

Program Przystankowy ułatwia przesiadki

W województwie mazowieckim planowana jest budowa łącznie 11 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach, o szacunkowej wartości ok. 8 mln zł. Są to: Błonie Rokitno, Ruda Wielka, Małkinia, Urle, Chorzele, Wola Bierwiecka, Kruszyna, Zielonka, Warka, Ciechanów oraz Mława. Zakończono prace związane z budową parkingu w Rokitnie. W listopadzie podpisano umowę na realizację parkingu w Urlach, a na początku grudnia 2023 r. na realizację miejsc parkingowych przy stacji Zielonka. 

(fot. PKP PLK, źródło informacji PKP PLK)

Tags: , , ,