W ramach procesu konsultacji (zbierania opinii, wniosków, uwag i udzielania informacji) odnośnie zagadnień komunikacyjnych w kontekście nowej siatki połączeń po uruchomieniu Dworca Metropolitarnego, w dniu dzisiejszym tj. 8 grudnia br. przedstawiciele ZTM w Lublinie spotkali się online z Radą Dzielnicy Wrotków.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 15 grudnia br. z Radą Dzielnicy Dziesiąta. Etap spotkań i rozmów z Radami Dzielnic potrwa do końca I kwartału 2022 r.

Wraz z uruchomieniem Dworca Metropolitalnego, którego budowa właśnie trwa, zmieni się układ komunikacyjny. W jednym miejscu nastąpi połączenie transportu miejskiego, pozamiejskiego i dalekobieżnego, co z pewnością będzie ułatwieniem dla mieszkańców miasta i pasażerów z regionu.

Dlatego dobrze zaprojektowany, dostosowany do potrzeb przyszłych użytkowników układ połączeń komunikacji miejskiej ma kluczowe znaczenie. Wdrożenie zmian w układzie komunikacyjnym planowane jest w 2023 roku.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło ZTM Lublin)

Tags: , , , ,