W kontekście oddania do użytkowania wyremontowanych Al. Racławickich oraz przeprowadzonych badań, jednocześnie odpowiadając na potrzeby przewozowe mieszkańców Lublina, Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że w II połowie grudnia br. na ulicach miasta pojawi się zupełnie nowa linia nr 46, która będzie w pełni obsługiwana przez ekologiczne i zeroemisyjne autobusy elektryczne marki Solaris.

Postulat utworzenia nowego, szybkiego połączenia – linii nr 46 – już w 2015 roku był tematem poruszanym w ramach szerokich konsultacji, prowadzonych w poszczególnych dzielnicach miasta. Potrzebę utworzenia takiego połączenia zgłaszały Rady Dzielnicy, miejscy radni, jak i mieszkańcy dzielnic – szczególnie Czechowa i Czubów.

Głównym celem uruchomienia nowej linii nr 46, ma być zapewnienie szybkiego połączenia południowych i północnych dzielnic mieszkaniowych Lublina (Czuby, Węglin i Czechów), skrajem Śródmieścia, z wykorzystaniem nowej infrastruktury komunikacyjno-drogowej oraz nowopowstałych węzłów/pętli przesiadkowych przy ul. Wróblej i ul. Choiny. Takie rozwiązanie usprawni obsługę komunikacją w ww. ciągu, zapewniając szybki dojazd z dużych i ciągle intensywnie rozbudowujących się dzielnic mieszkaniowych Lublina, m.in. do ośrodków akademickich i szkolnych oraz centrum miasta.

Przeprowadzone przez ZTM w Lublinie analizy danych punktowych potoków pasażerskich zebranych na Czubach i na Czechowie, potwierdziły zasadność uruchomienia nowego, szybkiego połączenia. Największe potoki pasażerskie w relacji Czuby-Czechów, wykazano w okresach szczytowych. Stąd też w pierwszym etapie chcemy, aby zapewnienie obsługi komunikacyjnej nową relacją, odbywało się w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Będziemy obserwować rozwój tej linii, a ma ona wszelkie predyspozycje, by stać się w przyszłości trzonem – tzw. „kręgosłupem” komunikacyjnym miasta, czyli jedną z głównych linii.

Przy opracowaniu trasy brano pod uwagę tzw. sypialnie miasta, czyli szerokie kompleksy mieszkaniowe i osiedla zlokalizowane od ul. Jana Pawła II, LSM, Czuby, po „sypialnie” Czechowa. W jej przebieg włączono również nową pętlę przy ul. Wróblej – jako pierwszy element jej uruchomienia.

Trasa linii nr 46 będzie przebiegać następująco:

Pętla przy ul. Wróblej – al. Kraśnicka – Jana Pawła II – Filaretów – Głęboka – Sowińskiego – Poniatowskiego – Smorawińskiego – Kompozytorów Polskich – Elsnera – Choiny – pętla przy ul. Choiny

Tak zaplanowana trasa, poza oczywistym aspektem szybkiego połączenia dzielnic Czechów-Czuby i Węglin przez centrum, da także możliwość pozostawienia auta podlubelskim pasażerom na parkingu typu Park&Ride, zlokalizowanym na pętli przy ul. Choiny, czy węźle przesiadkowym przy ul. Wróblej i umożliwi dalszą podróż komunikacją miejską.

(fot. MPK Lublin, źródło MPK Lublin)

Tags: , ,