12 grudnia br. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich edycji 2021/2022. Rozkład został opracowany na podstawie obecnie obowiązującego, natomiast pojawiają się w nim nowości. Na ostateczny kształt rozkładu miały wpływ kolejne etapy prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w obrębie stacji Warszawa Zachodnia oraz na odcinku Sochaczew – Łowicz Główny.

W opracowywaniu nowej edycji rozkładu jazdy pociągów pojawią się nowe połączenia oraz lepsze skomunikowania. Rozkład jazdy pociągów KM edycji 2021/2022 dla poszczególnych linii przedstawia się następująco:

 • Linia R1 Warszawa – Skierniewice

Część pociągów będzie kursować do/ze stacji Warszawa Główna. Z uwagi na kolejne fazy prac modernizacyjnych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia korekty w rozkładzie jazdy dla tej linii pojawią się od 19 grudnia 2021 r.

 • Linia R2 Warszawa – Łuków

Wybrane pociągi przyspieszone nadal będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Warszawa Centralna. Niektóre z nich pojadą w relacji bezpośredniej do Radomia Głównego i Skarżyska-Kamiennej.

 • Linia R3 Warszawa – Łowicz Główny

Na linii nadal będą trwały prace modernizacyjne w stacji Łowicz Główny oraz na odcinku Sochaczew – Bednary. W związku z tym na odcinku Sochaczew – Łowicz za wybrane pociągi KM nadal będzie uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa. Od 23 grudnia wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy dla tej linii, wraz z którą więcej pociągów KM dojedzie do Łowicza Głównego.

 • R6/R61 Warszawa – Szulborze Wielkie/Ostrołęka

Z uwagi na budowę tunelu w Zielonce ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka będzie się odbywał jednotorowo, przez co zmniejszy się liczba kursujących pociągów KM. Pociągi do/z Szulborza Wielkiego będą jeździć w bezpośredniej relacji z Warszawy Wileńskiej. Ogólna liczba połączeń do Szulborza Wielkiego zwiększy się względem obecnego rozkładu jazdy pociągów o dwa kursy. Pojawią się także dwa nowe, bezpośrednie połączenia z Wyszkowa do Warszawy Wileńskiej w porannym i w popołudniowym szczycie przewozowym.

 • Linia R7 Warszawa – Dęblin

Na linii rozpocznie się modernizacja odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Wraz z kolejnymi etapami prac będą pojawiać się ograniczenia w kursowaniu pociągów KM. Wybrane połączenia do/z Dęblina będą obsługiwane składami 45WE „Impuls”.

 • Linia R8 Warszawa – Radom Główny – Skarżysko-Kamienna

Na linii pojawią się dwie nowe pary połączeń przyspieszonych łączących Radom Główny z Warszawą oraz dodatkowy poranny pociąg osobowy (po godz. 6.00) z Warszawy do Radomia Głównego. Ponadto zostanie wydłużona relacja dwóch pociągów międzyszczytowych do/z Radomia Głównego. Obecnie rozpoczynają one i kończą bieg w Warce. Pociągi przyspieszone zatrzymają się na dodatkowym przystanku – Radom Gołębiów. Pozostałe pociągi osobowe będą obsługiwać nowy przystanek Warka Miasto. Wybrane połączenia do/z Radomia będą obsługiwane składami 45WE „Impuls”.

Z uwagi na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia i nocną przerwę technologiczną, pociąg nr 21644 relacji Radom (22.31) – Warszawa Wschodnia (1.00) będzie kursował przez stację Warszawa Gdańska, z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia oraz przystanków linii średnicowej.

 • Linia R81 Dęblin – Radom

Na odcinku Dęblin – Pionki zostaną uruchomione dwa dodatkowe połączenia. Dodatkowo, dla poprawy dojazdu do Radomia Głównego, w porannym szczycie komunikacyjnym, od 16 grudnia zostanie uruchomiony nowy pociąg relacji Pionki (7:12) – Radom Główny (7:35).

 • Linia R82 Radom – Drzewica

Na linii pojawią się dwa nowe połączenia z Radomia Głównego do Przysuchy, które będą skomunikowane z popołudniowym pociągiem „Radomiak”.

 • Linia R9 Warszawa – Działdowo

Zwiększy się liczba połączeń na odcinku Nasielsk – Ciechanów – Mława  o dwa dodatkowe kursy. Z uwagi na prace związane z przebudową stacji Warszawa Zachodnia rozkład jazdy ulegnie zmianie również od 19 grudnia 2021 r. Połączenia lotniskowe będą rozpoczynały i kończyły bieg na stacji Warszawa Centralna i pojadą do/z Modlina, zatrzymując się na nowym przystanku Warszawa Targówek.

 • Linie R91 Nasielsk – Sierpc,
 • R21 Siedlce – Czeremcha,
 • R31 Sierpc – Kutno

Na wymienionych liniach rozkład pozostanie zbliżony do obecnego. Na stacjach węzłowych zostały nawiązane skomunikowania zarówno z pociągami KM, jak też z pociągami innych przewoźników.

Tabele z rozkładem jazdy pociągów Kolei Mazowieckich dla poszczególnych linii znajdują się tutaj: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/zmiana-rozkladu-jazdy-od-12-grudnia-20…

Szanowni Państwo,

jednocześnie informujemy, że wraz ze zmianą rozkładu jazdy, zmienią się także ceny biletów. Jest to spowodowane m.in. rosnącą inflacją – prognozowana na koniec tego roku może wynieść nawet 8 proc. – drastyczną podwyżką cen energii, podwyżką płacy minimalnej, a także wzrostem kosztów związanych z wymianą części, podzespołów, elementów zamiennych do taboru kolejowego. W związku z tym, spółka Koleje Mazowieckie została zmuszona do podjęcia decyzji o podwyżce cen biletów o 5 proc., od 12 grudnia 2021 r. 

(fot. KM, źródło Koleje Mazowieckie)

Tags: , , ,