Miasto Lublin we współpracy z Miastem Kiszyniów, stolicą Mołdawii realizuje międzynarodowy projekt „MOVE IT like Lublin – a Chisinau public transport sustainable development initiative” („Działaj jak Lublin – inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”) finansowany przez Unię Europejską. Wczoraj (19 stycznia) przedstawiciele Delegatury Unii Europejskiej w Republice Mołdawii, Ambasador RP w Republice Mołdawii oraz władze Kiszyniowa i Lublina uczestniczyli w panelu dyskusyjnym połączonym z konferencją prasową. Tematem spotkania online było omówienie dotychczasowej współpracy, przedstawienie dobrych praktyk ze strony Lublina i określenie kolejnych wspólnych działań w projekcie.

– Miasto Lublin od blisko 70 lat stale rozwija zbiorowy transport. Obecnie jest on ukierunkowany przede wszystkim na elektromobilność i ekologię. Wdrażane przez nas rozwiązania mają realny wpływ na coraz lepsze funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Lublinie. Cieszę się, że zdobyte przez nas na przestrzeni lat kompetencje i wiedza z tego zakresu będą wsparciem dla Miasta Kiszyniów w procesie rozwoju komunikacji zbiorowej. Projekt „MOVE IT like Lublin” to szansa, zarówno dla Kiszyniowa, jak i Lublina na zdobycie nowych, cennych doświadczeń w międzynarodowym przedsięwzięciu, ale także doskonała okazja do promocji naszego miasta i lubelskich rozwiązań w dziedzinie transportu publicznego za granicą – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

– Realizowany projekt jest dla nas, jako władz lokalnych, wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń w kontekście rozwoju urbanistycznego Miasta Kiszyniów, przy wsparciu Unii Europejskiej. Chciałbym, aby każdy mieszkaniec i gość stolicy odczuł efekty uzyskane w ciągu kilku lat w dziedzinie komunikacji miejskiej, którą staramy się zmieniać oraz rozwijać – mówi Ion Ceban, Burmistrz Generalny Miasta Kiszyniów.

Celem projektu jest reforma systemu zarządzania miejskim transportem publicznym w Kiszyniowie. W ramach projektu miasto Kiszyniów, w ścisłej współpracy z Miastem Lublin, będzie dążyć do osiągnięcia trzech głównych celów: poprawy polityki transportowej miasta na poziomie gminy; zwiększenia zdolności instytucjonalnych Urzędu Miasta Kiszyniów, zgodnie z praktykami Unii Europejskiej w zakresie mobilności miejskiej oraz podniesienia jakości zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie poprzez wdrażanie innowacyjnych zrównoważonych rozwiązań i technologii. W ramach projektu powstanie nowoczesne Centrum Monitorowania Ruchu oraz opracowany zostanie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kiszyniowa.

Rolą Miasta Lublin jest zapewnienie wsparcia merytorycznego miastu Kiszyniów, w tym przekazywanie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym, m.in podczas szkoleń i warsztatów oraz konsultacji eksperckich.

W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

  • udział w wizytach studyjnych w dwóch miastach europejskich, które stosują nowoczesne rozwiązania w transporcie publicznym (proponowane miasta to Praga oraz Amsterdam/Utrecht);
  • udział w międzynarodowych targach transportowych (Transexpo/Kielce i Busworld/Bruksela) w celu zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w transporcie zbiorowym;
  • konsultacje dokumentów, raportów i strategii dotyczących transportu publicznego w Kiszyniowie;
  • szkolenia dla kadry sektora transportu publicznego Miasta Kiszyniów (szkolenia w Lublinie i w Kiszyniowie);
  • przeprowadzenie badań marketingowych komunikacji miejskiej na potrzeby ZTM w Lublinie;
  • zakup dodatkowych urządzeń i środków w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 w transporcie publicznym w Lublinie i w Kiszyniowie;
  • organizacja panelu i wizyt studyjnych dotyczących innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym podczas tegorocznej edycji Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie.

Ponadto do najważniejszych inicjatyw, które zostały już zrealizowane w ramach projektu należą, m.in. organizacja ubiegłorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie, w którym udział wzięła delegacja Miasta Kiszyniów oraz opracowanie raportu dotyczącego rekomendacji w zakresie rozwiązań antycovidowych stosowanych w transporcie publicznym, na podstawie którego dokonywane będą zaplanowane zakupy urządzeń i środków służących ograniczaniu transmisji Covid-19.

Projekt „MOVE IT like Lublin” powstał w ramach unijnego programu Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020 (Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020). Jego całkowita wartość wynosi 3,5 mln EUR, a dofinansowanie Unii Europejskiej stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych, przy czym wydatki Miasta Lublin są finansowane w 100% przez Unię Europejską. Projekt realizowany jest w latach 2021-2025.

(fot. UM Lublin, źródło UM Lublin)

Tags: , ,