Trwa budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta. Obiekty przy ul. Żeglarskiej, Zbożowej i Franczaka Lalka to pierwsze, z których skorzystają mieszkańcy. Sfinalizowano już tam prace drogowe i aktualnie trwa urządzanie zieleni. Łącznie na terenie trzech węzłów przewidziano ponad 100 nowych drzew i 5,5 tys. krzewów. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca.

– Budowa węzłów przesiadkowych jest współfinansowana z funduszy europejskich. To miejsca integrujące transport samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Realizacja węzłów przesiadkowych jest ważna nie tylko z punktu widzenia Miasta Lublin, ale także całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z pierwszych nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów mieszkańcy skorzystają już w połowie roku – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydent Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Najbardziej zaawansowane prace trwają na pętlach przy ul. Żeglarskiej, Zbożowej i Franczaka Lalka. W tych lokalizacjach wykonano już najważniejsze prace drogowe. Do całości brakuje jeszcze elementów wyposażenia. Każdy z węzłów otrzyma infrastrukturę dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz zaplecze socjalno-sanitarne do obsługi kierowców komunikacji miejskiej. Na węzłach powstanie również nowa infrastruktura przystankowa, w tym wiaty, wyświetlacz dynamicznej informacji przystankowej oraz biletomat. Znajdą się tam również ładowarki dla autobusów elektrycznych, które docelowo będą kierowane do tych miejsc. Nie zabraknie również stojaków rowerowych. Pętle mają wysokie krawężniki systemowe wyprofilowane w taki sposób, aby pojazdy komunikacji miejskiej mogły podjeżdżać jak najbliżej zatoki, do wsiadania i wysiadania. W obrębie zatoki przystankowej i przejść dla pieszych ułożono płytki ryflowane lub z wypustkami dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i osób z niepełnosprawnościami. Do zakończenia kompleksowych prac pozostało również wykonanie testów stacji ładowania autobusów. We wszystkich lokalizacjach pozostały również do wykonania prace porządkowe związane z estetyką otoczenia pętli oraz oznakowaniem poziomym jezdni. Po przebudowie będą to nowoczesne obiekty z niezbędną infrastrukturą do obsługi zarówno pasażerów, jak i kierowców komunikacji miejskiej.

Przy ul. Żeglarskiej wykonano pętlę o nawierzchni betonowej dla 14 autobusów i parkingi Park&Ride dla ponad 30 samochodów. Do tego przebudowano i dobudowano chodnik oraz ścieżkę rowerową. Przy ul. Franczaka „Lalka”, przy granicy miasta w okolicach ul. Królowej Bony, powstała pętla dla 6 autobusów. Wykonano chodniki i ścieżkę rowerową w kierunku ul. Bony oraz zatokę parkingową Kiss&Ride. Natomiast przy ul. Zbożowej, w obszarze pętli wybudowano 10 stanowisk dla autobusów oraz parking typu Kiss&Ride z 5 miejscami postojowymi. Nowo powstałe węzły są oświetlone oraz wyposażone w monitoring, a teren w poszczególnych lokalizacjach odwodniono poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Łącznie na terenie miasta powstanie 7 węzłów przesiadkowych. Prace drogowe trwają również na ul. Granitowej, al. Kraśnickiej i ul. Osmolickiej. Do sfinalizowania pozostał jeszcze przetarg dotyczący budowy parkingu przy ul. Grenadierów.

Budowa węzłów przesiadkowych realizowana jest w ramach projektu unijnego „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. Całkowita wartość zadania to ponad 62 mln zł. Blisko 85% stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej.

(fot. UM Lublin, źródło UM Lublin)

Tags: , ,