Od 12 marca 2023 r. skrócą się podróże koleją z Warszawy do Lublina. Wyższą prędkość i bezpieczeństwo przejazdu zapewnił montaż nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym i wykonana modernizacja linii kolejowej. Prace o wartości 3,5 mld zł prowadzane były w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.

– Inwestycje w zakresie modernizacji oraz rewitalizacji istniejących linii kolejowych to podstawa dla sprawnego funkcjonowania całego krajowego systemu kolejowego. Sprawne przewozy pociągami, zarówno w zakresie przewozu osób, jak i towarów, przekładają się na wymierne korzyści dla całego kraju. Z tego właśnie powodu naszym głównym celem pozostaje dalszy rozwój tego sektora, który jest obecnie najbezpieczniejszą i najbardziej ekologiczną gałęzią transportu – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Od marcowej korekty rozkładu jazdy na zmodernizowanej linii kolejowej Otwock – Lublin Główny podniesiona zostanie prędkość pociągów do 160 km/h. Było to możliwe m.in. dzięki uzyskaniu certyfikacji dla nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także modernizacji torów i sieci trakcyjnej oraz 42 przejazdów kolejowo-drogowych na 150 km odcinku linii kolejowej. Pociągi przejeżdżają sprawniej po 13 nowych i 31 zmodernizowanych mostach i wiaduktach kolejowych. Pasażerowie korzystają z 77 nowych, bardziej komfortowych i wyższych peronów. Wszystkie obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Lepszy dostęp do kolei w Lublinie zapewnia nowo wybudowany przystanek Lublin Zachodni. Zwiększyło się również bezpieczeństwo za sprawą budowy 11 i modernizacji 4 przejść podziemnych.

Obecnie PKP PLK SA realizują również projekt „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II”. Efektem realizacji inwestycji będzie umożliwienie rozdzielenia ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego poprzez budowę czterech torów między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Dzięki temu skróci się czas przejazdu w relacjach dalekobieżnych, wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych.

Inwestycja PKP PLK SA na trasie Warszawa – Lublin jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(fot. PKP PLK\źródło MI)

Tags: , , ,