Sprawdź – Rozkłady jazdy

Obowiązujące od: 22-02-2021

Mapy i schematy

Mapa z pojazdami on-line

Schemat linii komunikacji miejskiej

Schemat linii komunikacji nocnej

Rozmieszczenie przystanków w okolicy Dworca Głównego PKP

Schemat linii komunikacji miejskiej dojeżdżających do Dworca PKP

Rozmieszczenie przystanków w okolicy Dworca Głównego PKS

Schemat linii autobusowych i trolejbusowych dojeżdżających w okolice cmentarzy 

Mapa przystanków komunikacji miejskiej

Rodzaje biletów

Przewozy osób, w poszczególnych strefach, środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie są odpłatne i odbywają się na podstawie:

1) biletów jednoprzejazdowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu, ważnych od momentu skasowania; bilet jednoprzejazdowy stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu;

2) biletów czasowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na dowolnych trasach z możliwością przesiadania się do innych pojazdów, w czasie określonym na bilecie liczonym od momentu jego skasowania, bilet czasowy bez względu na określony na nim czas, w pojeździe, w którym został skasowany, jest ważny na całej długości trasy, tj. do przystanku  końcowego; bilet czasowy stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu;

3) biletów okresowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na liniach, na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określanym w momencie zakupu; bilety okresowe występują jako:
– bilety imienne – z których może korzystać wyłącznie osoba, której dane osobowe widnieją na bilecie;
– bilety na okaziciela – z których może korzystać każda osoba; bilet na okaziciela stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie przejazdu;
– bilety okresowe na wszystkie linie upoważniają do nieograniczonej ilości przejazdów wszystkimi liniami komunikacyjnymi w terminie ważności biletu;
– bilety okresowe na jedną linię upoważniają do nieograniczonej ilości przejazdów pojazdami wskazanej  linii oraz innych linii na trasie pokrywającej się dokładnie z przebiegiem wskazanej linii (maksymalnie do pierwszego przystanku po rozjeździe linii) w terminie ważności biletu;

4) biletów rodzinnych – przez które należy rozumieć bilety dla rodzin wielodzietnych, mieszkających stale w Lublinie pod wspólnym adresem, posiadających minimum czworo dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 25 lat, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej przysługuje wydany dla niego jeden egzemplarz biletu rodzinnego. Bilet jest ważny przez 12 kolejnych pełnych miesięcy, należy go nabyć w przedsprzedaży, bądź w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego okres ważności biletu;

5) biletów turysty – przez które należy rozumieć bilety elektroniczne kodowane wyłącznie na tzw. Kartach Turysty – uprawniające do wielokrotnych przejazdów na dowolnych trasach, z możliwością przesiadania się do innych pojazdów, w czasie określonym na bilecie liczonym od momentu jego skasowania, w obrębie Pełnej Strefy Biletowej (1+2), bilet turysty stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu.

Strefy Biletowe

Obszar obsługiwany przez komunikację miejską został podzielony na trzy Strefy Biletowe:

1/ Pierwsza Strefa Biletowa obejmuje teren miasta Lublin oraz trasy linii komunikacyjnych częściowo przebiegających przez tereny gmin ościennych, tj. linie nr: 2, 3, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 33, 42, 44, 52, 54, 70, 73, 74, 78, 79 i 85, z wyłączeniem trasy linii nr 5, 35, 55 i N2.

2/ Druga Strefa Biletowa obejmuje

– całą trasę linii nr 35
– część tras linii komunikacyjnych nr 5, 55 i N2 przebiegającą poza terenem Gminy Lublin.

Granicą stref, w stronę Mełgwi dla linii nr 5 jest przystanek Kolonia Świdnik Mały – rondo NŻ 01, natomiast w kierunku Lublina przystanek Kolonia Świdnik Mały – rondo NŻ 02.

Granicą stref dla linii nr 55 w stronę Świdnika jest przystanek Doświadczalna, zlokalizowany na al. Witosa w Lublinie (z wyłączeniem kursów zajeżdżających na Felin Europark – wówczas granicą stref jest przystanek Felin Europark), natomiast w kierunku Lublina przystanek Felin Europark.

Granicą stref dla linii N2 w stronę Świdnika jest przystanek Doświadczalna 05, zlokalizowany na al. Witosa w Lublinie, natomiast w kierunku Lublina przystanek Doświadczlna 03, zlokalizowany na ul. Doświadczalnej.

3/ Pełna Strefa Biletowa stanowi połączenie Pierwszej i Drugiej Strefy Biletowej.

Punkty sprzedaży biletów ZTM w Lublinie

Punkt Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie, ul. Nałęczowska 14
poniedziałek – piątek 7:15 – 16:45

Punkt Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie, ul. Zielona 5
poniedziałek – piątek 7:15 – 16:45

Znajdź punkt sprzedaży biletów

Znajdź pozostałe punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej

Cennik biletów obowiązujący w Pełnej Strefie Biletowej (1+2) dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej ważny od 15 października 2020 r.

Schematy tras komunikacji miejskiej

(fot. dworzecmetropolitalny.pl)

Tags: , , , , ,