W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy. – –

– Robimy wszystko, by transport uchodźców po Polsce i poza jej granice odbywał się jak najsprawniej. Dlatego ściśle współpracujemy z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, co pozwala na bardziej efektywne przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów. Kolejarze w tak trudnych sytuacjach pozostają zawsze na służbie, odpowiadając na apel potrzebujących pomocy, za co im serdecznie dziękuję – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 15 marca br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono 232,4 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 100 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 132 tys. pociągami specjalnymi.

Od 24 lutego do 15 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 1184 pociągów, w tym 882 pociągów stałego kursowania i 302 pociągów dodatkowych.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 15 marca br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma i Krakowa) wyjechało 370 pociągów z uchodźcami, w tym 301 pociągów stałego kursowania i 69 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad  99,8 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej od 26 lutego br. mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągów kategorii ekonomicznych TLK i IC. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

(fot. MI, źródło MI)

Tags: , ,