W listopadzie 2022 r. z oferty przewoźników kolejowych skorzystało 31,4 mln osób – o 6,3 mln więcej w porównaniu do listopada 2021 r. i o 2 mln więcej w porównaniu do przedpandemicznego listopada 2019 r. W listopadzie koleją przewieziono 20,9 mln ton ładunków – o 0,5 mln ton mniej niż rok wcześniej.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W listopadzie  z usług przewozów kolejowych skorzystało 31,4 mln osób. W porównaniu do listopada 2021 r. kolej wybrało o 6,3 mln pasażerów więcej (+25%). Wielkość  pracy przewozowej  wyniosła 1,9 mld pasażerokilometrów, co oznacza 0,5 mld pasażerokilometrów (+33,6%) więcej niż w listopadzie 2021 r. Mniejszy wzrost odnotowano w wielkości pracy eksploatacyjnej, która osiągnęła poziom 15 mln pociągokilometrów – o 0,4 mln pociągokilometrów więcej (+2,4%) niż rok wcześniej. Listopadowe wyniki w zakresie liczby pasażerów, pracy przewozowej i eksploatacyjnej to najwyższe wartości odnotowane w tym miesiącu na przestrzeni ostatnich 10 lat. Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w analizowanym miesiącu wyniosła 62,1 km, czyli o 4 km więcej (+6,9%) niż rok wcześniej.  

W porównaniu z rekordowym październikiem, w listopadzie 2022 r. koleją przewieziono o 1,4 mln pasażerów mniej (-4,3%), praca przewozowa spadła o 0,1 mld pasażerokilometrów (-5,5%), a pracy eksploatacyjna była o 0,5 mln  pociągokilometrów (-3,1%) niższa. W przypadku średniej odległości przejazdu 1 pasażera również odnotowano nieznaczny spadek w stosunku do października – o 0,8 km (-1,3%).

Ogółem od stycznia do listopada 2022 r. z usług kolei skorzystało ponad 313 mln pasażerów, wykonano pracę przewozową na poziomie 21,8 mld pasażerokilometrów i pracę eksploatacyjną w wysokości 170,2 mln  pociągokilometrów. W zestawieniu z analogicznym okresem 2021 r. był to wzrost liczby pasażerów o 90,7 mln (+40,8%), pracy przewozowej o 7,4 mld pasażerokilometrów (+51%) i pracy eksploatacyjnej o 7,8 mln pociagokilometrów (+4,8%).

W ciągu jedenastu miesięcy 2019 r. kolej przewiozła o 5,1 mln pasażerów mniej (-1,7%), praca przewozowa była o 1,5 mld pasażerokilometrów niższa (-7,4%), a praca eksploatacyjna o 14,1 mln pociągokilometrów niższa (-9%) niż w jedenastu miesiącach bieżącego roku.

PRZEWOZY TOWAROWE

Masa przewiezionych towarów w listopadzie wyniosła 20,9 mln ton. Było to o 0,5 mln ton (-2,1%) mniej niż w listopadzie 2021 r. W jedenastu miesiącach 2022 r. wykonana praca przewozowa i praca eksploatacyjna były wyższe, niż w analogicznych miesiącach 2021 r. Wykonana praca przewozowa w listopadzie 2022 r. osiągnęła poziom 5,5 mld tonokilometrów, wzrastając o 0,5 mld tonokilometrów (9,6%) w stosunku do listopada 2021 r. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 7,5 mln pociągokilometrów, wzrastając rok do roku o 0,5 mln pociągokilometrów (6,4%). Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła w listopadzie 2022 r. 261 km i była dłuższa o 28 km niż w listopadzie rok wcześniej.

Spadek masy towarów miał miejsce również w układzie miesiąc do miesiąca. W listopadzie 2022 r. przewieziono o 0,3 mln ton (-1,6%) mniej niż w październiku 2022 r. Praca przewozowa była niższa o 15,7 mln tonokilometrów (-0,3%), a praca eksploatacyjna o 0,05 mln pociągokilometrów (-0,6%). Średni dystans wydłużył się za to o 4 km.

Łącznie po jedenastu miesiącach w 2022 r. przewieziono 229,6 mln ton dóbr – o 6,5 mln (2,9%) więcej niż w 2021 r. Praca przewozowa wyniosła 57,5 mld tonokilometrów (wzrost o 6,3 mld tonokilometrów – 12,2%), natomiast poziom wykonanej pracy eksploatacyjnej wzrósł o 4,7 mln pociągokilometrów (6,3%), wynosząc ostatecznie 79,8 mln pociągokilometrów.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

(fot. pixabay.com\źródło UTK)

Tags: , , , ,