20 marca 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji z rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Szacunkowa wartość tych projektów to ponad 500 mln zł. Podpisane umowy pozwolą na ogłoszenie przetargów na budowę nowej linii kolejowej do Niepołomic oraz budowę nowej łącznicy kolejowej, która usprawni połączenie kolejowe Olkusza z Krakowem.

– Dzięki budowie nowej linii kolejowej oraz łącznicy uzupełniamy sieć połączeń kolejowych w Małopolsce. Oznacza to nie tylko szybsze i sprawniejsze podróże do pracy i szkoły dla mieszkańców, ale także przyczyni się do wzrostu atrakcyjności całej Małopolski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Jesteśmy na dobrej drodze, aby kolej powróciła do Niepołomic. Ostatni raz pociąg przyjechał tu w 2000 roku. Dzisiejsze porozumienie stwarza perspektywę budowy połączenia do tego miasta i jesteśmy pewni, że współpraca rządu i samorządu przyniesie ponownie dobre efekty – powiedział Tomasz Tomala, Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego i Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

Pociągiem do Niepołomic

W ramach inwestycji o szacunkowej wartości 324 mln zł planowana jest budowa 6 km jednotorowej linii kolejowej Podgrabie Wisła (linia kolejowa 95 Kraków Mydlniki – Podłęże) – Niepołomice Dworzec Autobusowy. Pociągi pojadą po niej z prędkością do 80 km/h i zatrzymają się na trzech nowych przystankach: Niepołomice MAN, Niepołomice Boryczów i Niepołomice. Obiekty te będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Szacowany czas przejazdu z Niepołomic do centrum Krakowa wyniesie ok. 30 minut. Dzięki inwestycji zwiększy się rola kolei – ekologicznego środka transportu w codziennych podróżach do pracy i szkoły.

Szybciej koleją z Olkusza do Krakowa

Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność usług transportu kolejowego dla mieszkańców północnej Małopolski. Mieszkańcy 33-tysięcznego Olkusza i 10-tysięcznego Bukowna zyskają szybsze i sprawniejsze połączenia kolejowe z Krakowem.

Projekt zakłada budowę 4 km dwutorowej, zelektryfikowanej łącznicy kolejowej Borowa Górka – Pieczyska na terenie Jaworzna, pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 (Bukowno – Jaworzno Szczakowa) i 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy). Dzięki inwestycji pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku jazdy na stacji w Jaworznie Szczakowej. Przejazd ze stolicy Małopolski do Olkusza będzie krótszy o około kwadrans. Szybsze połączenie zyskają również mieszkańcy położonego na trasie Bukowna. Szacowany czas przejazdu na odcinku Olkusz – Bukowno – Kraków Główny to 52 min.

Budowa nowego przystanku Jaworzno Sosina nie tylko zwiększy dostęp do kolei, ale zapewni też dogodny dojazd do Zalewu Sosina w Jaworznie, jednego z większych kąpielisk w regionie. Po nowej łącznicy pociągi pojadą z prędkością 80 km/h. Koszt jej budowy szacowany jest na ok. 217 mln zł.

Program Kolej Plus

Z Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy 11 województw: 7 inwestycji w woj. śląskim, 5 w lubelskim oraz wielkopolskim, po 4 w małopolskim i mazowieckim, 3 dolnośląskim, 2 w łódzkim, po 1 w lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjęty przez Radę Ministrów Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. Więcej o Programie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus

(fot. MI\źródło MI)

Tags: , ,