Z Mielca do Padwi dojedziemy pociągiem – zwiększa się dostępność komunikacyjna na Podkarpaciu. Przywrócone rok temu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kolejowe połączenie – Dębica – Mielec będzie wydłużone do Padwi. Podróżni skorzystają z nowych peronów w Chorzelowie, Tuszowie Narodowym i w Jaślanach. Na reaktywację odcinka Mielec – Padew przeznaczono 106 mln zł w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Podróżujemy pociągiem z Dębicy do Mielca. Po reaktywacji kolejnego odcinka, kolej zapewni podróż do Padwi. Inwestycje PLK z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają dostępność do kolei i likwidują wykluczenie komunikacyjne.

Na odcinku Mielec – Padew gotowy jest peron w Tuszowie Narodowym. W Chorzelowie i Jaślanach na peronach montowane są ławki, tablice informacyjne i oznakowania. Przystanki będą dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

W Mielcu przy ul. Sienkiewicza powstaje bezkolizyjne skrzyżowanie, które zastąpi dwa przejazdy kolejowo-drogowe. Zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Sprawniejsza będzie komunikacja w mieście. Wykonano już m.in. przyczółki wiaduktu. We wrześniu wykonawca rozpocznie betonowanie przęsła. Z myślą do pieszych, w rejonie stacji w Mielcu, budowane jest nowe przejście podziemne. Jeszcze w tym roku wygodny trakt w ciągu ulic Drzewieckiego – Skargi połączy osiedla po przeciwległych stronach stacji.

Inwestycje PLK za 106 mln zł netto realizowane są w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew – Mielec – Dębica”. Projekt wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotychczas podpisano już umowy na prace za ponad 323 mln zł netto.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

(fot. źródło PLP PKP)

Tags: , ,