Zakończyły się zasadnicze prace na łącznicy kolejowej w Lublinie, między linią Warszawa – Lublin (nr 7) a linią Lublin – Przeworsk (nr 68). Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA za ok. 20 mln zł usprawni ruch pociągów w południowo-wschodniej Polsce oraz zwiększy przepustowość Lubelskiego Węzła Kolejowego.

Łącznica pomiędzy liniami Warszawa – Lublin i Lublin – Stalowa Wola (Przeworsk) stworzy lepsze warunki dla rozwoju i obsługi ruchu pasażerskiego, m.in. dla przyszłych przewozów aglomeracyjnych. Nowa trasa jest również korzystnym rozwiązaniem dla połączeń towarowych. Składy w relacji północ-południe pojadą łącznicą i nie będą zajmowały torów na stacji Lublin Główny. Dzięki temu zwiększy się przepustowość stacji, co umożliwi przejazd większej liczby pociągów pasażerskich.

– Budowa łącznicy prowadzona w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin jest przykładem inwestycji, która usprawni ruch pociągów oraz skróci czas przejazdu, co ma duże znaczenie w przewozach aglomeracyjnych oraz towarowych – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

– Łącznica, budowana z wykorzystaniem środków unijnych POIiŚ, to zwiększenie możliwości transportu kolejowego zarówno na Lubelskim Węźle Kolejowym, jak i całym województwie. Inwestycja wpisuje się w rozwój transportu kolejowego na terenie Lubelszczyzny  – stwierdził Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Aktualnie na nasypie o długości ok. 1200 metrów ułożono i wyprofilowano nowy tor oraz zainstalowano sieć trakcyjną. Wyprofilowany został tor. Dla mieszkańców, szczególnie dla użytkowników ogródków działkowych, przygotowano przejście pod torami. Wybudowano też wiadukt kolejowy. Kontynuowane są prace związane z budową układu drogowego pod obiektem. Równolegle powstaje system odwodnienia układu torowego. Roboty potrwają do końca października 2021 r.
 
W następnym etapie powstaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), które umożliwią sprawne przejazdy pociągów. Wykonawca deklaruje, że zakończy prace w II kwartale 2022 r. Po wybudowaniu urządzeń srk możliwy będzie przejazd pociągów po łącznicy.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło MI)

Tags: , , , , ,