31 marca 2021 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na  „Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych mega” . 

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 21 600 000,00 zł brutto

Do zamawiającego w terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. ul. Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska

Cena brutto: 22 799 280,00 zł brutto
Gwarancja na cały pojazd bez limitu kilometrów wraz z wszystkimi elementami stanowiącymi wyposażenie dodatkowe autobusu: 60 miesięcy 
Pozostałe parametry zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa

2. Konsorcjum OPF Sp. z o.o. oraz BKM-Ukraina Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Cena brutto: 28 521 658,20 zł
Gwarancja na cały pojazd bez limitu kilometrów wraz z wszystkimi elementami stanowiącymi wyposażenie dodatkowe autobusu: 36 miesięcy
Elektryczny układ napędowy (trakcyjny): Belkommunmash
Maksymalny prąd ładowania i rozładowania ogniw elektrochemicznych baterii trakcyjnych: Discharge continous 1000 A/Discharge peak 2500A, Charge continous 500 A/Charge peak 1000A
Całkowita liczba miejsc pasażerskich, o której mowa w pkt 2.2. Specyfikacji technicznej autobusów EV stanowiącej załącznik nr 1 do s.i.w.z.: 120 miejsc
System ogniw fotowoltaicznych: nie
Silnik/Silniki trakcyjne: TSA TMF-35-44-4
Zużycie energii elektrycznej przez autobus EV w warunkach ruchu miejskiego: 1,7 kwh/km

Oferta konsorcjum firm OPF Sp. z o.o. oraz BKM-Ukraina Sp. z o.o przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia o prawie 7 mln zł natomiast oferta firmy Solaris Bus&Coach przekracza kwotę o prawie 1,2 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest zakup taboru bezemisyjnego do obsługi linii komunikacji miejskiej wraz z ładowarkami do ich ładowania na zajezdni:
– 7 sztuk fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, dwuczłonowych autobusów elektrycznych klasy mega (przegubowych), identycznych, tej samej marki, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją
– 3 sztuki dwustanowiskowych ładowarek małej mocy, o mocy większej lub równej 120 kW (2×60 kW)
– 1 szt. jednostanowiskowej ładowarki małej mocy, o mocy większej lub równej 60 kW

Termin dostawy całej partii 7 szt. autobusów wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją zaplanowany jest do dnia 30 maja 2023 r.

Zamawiający dokona wyboru oferty, na podstawie poniższych kryteriów, o następującej wadze w łącznej ocenie:
– Cena za cały przedmiot Zamówienia – 60%
– Gwarancja na cały pojazd – 13 %
– Warunki techniczne – 22 %
– Ekologia – 5%

Jeśli chodzi o pojazdy to będą one wyposażone m.in. w:
– system monitoringu
– klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy
– automat do sprzedaży biletów akceptujące wyłącznie płatności bezgotówkowe- system do zliczania pasażerów- całkowita liczba miejsc to minimum 120, natomiast liczba miejsc siedzących musi wynosić minimum 40- podwójne porty USB (typ A) w przestrzeni pasażerskiej autobusu w liczbie 4 szt., umożliwiające ładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych
– wydzielona przestrzeń przeznaczona do przewozu wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego

Pojazdy zostaną skierowane do obsługi linii kursujących w centrum miasta.

Zakup realizowany w ramach projektu „ Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

(fot. BKM Holding, źródło ZTM Lublin)

Tags: , ,