Dzięki Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Kozienice zyskają połączenie kolejowe z Warszawą. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”.

Mieszkańcy Mazowsza zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie nowej ok. 23 km linii kolejowej Świerże Górne – Dobieszyn łączącej linię kolejową Janików – Świerże Górne (nr 77) z linią kolejową Warszawa Zachodnia – Radom Główny – Kraków Główny (nr 8).

Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy mogą wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych. Powstaną nowe stacje i przystanki: Kozienice, Świerże Górne, Głowaczów. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Wartość projektu (dokumentacji i robót) szacowana jest na 321 mln zł.

Mazowsze – wszystkie umowy z wnioskodawcami podpisane

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały wszystkie umowy z wnioskodawcami z Programu Kolej Plus, dotyczące realizacji projektów na terenie województwa mazowieckiego. Z Samorządem Województwa Mazowieckiego na projekty: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”, oraz z Miastem i Gminą Serock na projekt: „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” (projekt dokumentacyjny)”.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w woj. śląskim, pięć w woj. lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim, trzy w woj. dolnośląskim, dwa w woj. łódzkim, po jednym w woj.: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty wybrane do realizacji obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

– 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

– 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

– 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

– 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

– zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);

– przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;

– zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. Więcej o Programie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus.

(fot. źródło PKP PLK)

Tags: , , ,