Pomimo okresu zimowego, prace związane z budową Dworca Metropolitalnego cały czas są wykonywane. Coraz bardziej zaawansowany jest montaż konstrukcji głównego budynku, który będzie miał ponad 50 m długości i 25 m szerokości. Stoją już wszystkie 22 słupy, które będą podtrzymywały obiekt, teraz na nich montowane są korony. Gotowa jest także cała płyta fundamentowa, ściany boczne i słupy żelbetowe oraz strop w części podziemnej, gdzie zlokalizowany ma być parking dla ponad 170 samochodów osobowych.

Jednak nowy dworzec to nie tylko budynek. Inwestycja obejmuje także szereg innych prac w jego otoczeniu. Przy ul. Krochmalnej powstaje plac postojowy mogący pomieścić ponad 120 autobusów i busów. Do tego dochodzi również budynek socjalno-techniczny przeznaczony do obsługi kierowców. Obecnie zakończono uzbrojenie podziemne na płycie postojowej, gotowa jest też podbudowa, ułożono również warstwy bitumiczne na drogach manewrowych. Budynek dla kierowców jest już w stanie surowym.

Plany zakładają, że dworzec powinien być gotowy do 29 lipca. Istnieje jednak ryzyko, że wykonawca nie wyrobi się w terminie. Wszystko dlatego, że już po rozpoczęciu budowy pojawiły się komplikacje wymagające dokonania zmian w harmonogramie inwestycji. Wszystko z powodu natrafienia na podziemne zbiorniki będące pozostałością po dawnej gazowni, o których istnieniu nie wiedziano. Dworzec Metropolitalny ma kosztować ok. 237 mln zł. W kwocie tej jest ujęta także przebudowa okolicznych ulic.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło lublin112.pl)

Tags: , ,