Miasto rozpoczyna dyskusję publiczną na temat obsługi komunikacyjnej Lublina, po oddaniu do użytkowania Dworca Metropolitalnego. 

Nowoczesny obiekt stanie się centralnym węzłem przesiadkowym, integrującym w jednym miejscu różne środki transportu zbiorowego. Od 21 października mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje do funkcjonowania linii autobusowych i trolejbusowych. Docelowe zmiany w układzie połączeń wejdą w życie z początkiem 2023 roku.

Pierwszy etap, stanowiący przygotowanie do rozpoczęcia właściwych konsultacji społecznych, zakłada rozpoznanie i diagnozę potrzeb. Od 21 października na stronie ztm.lublin.eu zamieszczona została ankieta online, zawierająca kilka pytań dotyczących preferencji i zachowań komunikacyjnych. Za jej pośrednictwem mieszkańcy będą mogli również zgłaszać własne propozycje zmian. ZTM udostępni także numer telefonu: 81 466 96 64 oraz adres e-mail: [email protected].

Mieszkańcy będą mieli również możliwość wypełnienie ankiety w formie papierowej w Punktach Sprzedaży Biletów i Biurze Obsługi Klienta ZTM w Lublinie (ul. Zielona 5 i Nałęczowska 14). Dodatkowo, Zarząd Transportu Miejskiego chce wykorzystać doświadczenie kierowców komunikacji miejskiej, którzy jeżdżąc na co dzień na poszczególnych liniach, najlepiej znają problemy obecnego układu połączeń. Czas na zbieranie pomysłów, opinii i wniosków zarówno mieszkańców, pasażerów, jak i kierowców lubelskich autobusów i trolejbusów, wyznaczono do końca roku.

Link do ankiety:

https://www.ztm.lublin.eu/pl/ankieta/badanie-potrzeb

(fot. UM Lublin, źródło ZTM Lublin)

Tags: , , , ,